«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

...ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ?60 ανιχνευτές του Princeton καταγράφουν την ψυχική Ενέργεια οε όλο τον κόσμο !


Ανατρέπεται όλη η κατεστημένη επιστήμη


από τον εκδότη του Hellenic Nexus, Στάμο Στίνη


   Το φετινό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η πορεία θριάμβου

που πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος στάθηκαν η αιτία για

τη δημιουργία μιας νέα δυναμικής στην υπόθεση που ονομά-

ζεται ευρύτερα «Ελληνισμός». Η προβολή της χώρας μας διεθνώς

υπήρξε ανεπανάληπτη -ακόμα και ο Εθνικός μας Ύμνος μπήκε στο

Top Ten του MTV!

Είναι βέβαια γεγονός το ότι η όλη ιστορία των έξαλλων πανηγυρι-

σμών, των συνθημάτων, των εκατοντάδων χιλιάδων σημαιών και

των βαρύγδουπων δηλώσεων των διαφόρων επωνύμων, στα μάτια

κάποιων προσγειωμένων σκεπτικιστών ερμηνεύτηκε ακόμα και ως

«επικίνδυνα φαινόμενα που γεννούν μεγάλα ερωτηματικά, ως προς

την απόλυτη απουσία αξιών και οράματος για τον Νεοέλληνα».

Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι, αντικειμενικά, στην πράξη δομή-

θηκε -έστω και με αφορμή το ποδόσφαιρο- μια ισχυρότατη εθνική

συσπείρωση, που παρόμοια της είχαμε να δούμε από την εποχή του

Αλβανικού’Επους!

Αυτή η συσπείρωση που υπερβαίνει κάθε ιδεολογικό, ταξικό ή

πολιτικό διαχωρισμό, ένα μόνο αποδεικνύει: η συλλογική ψυχή της

Ελλάδας ήταν έτοιμη και, κατά κάποιο μαγικό τρόπο, απαιτούσε

επιτέλους να δικαιωθεί, να επιβεβαιωθεί και σε ένα υλικό, καθημε-

ρινό επίπεδο. Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα ήταν κάτι

άλλο.

Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ότι στο συλλογι-

κό ελληνικό ασυνείδητο έχει ωριμάσει μια καινούργια πανίσχυρη

τάση. Μια τάση που τη νιώθει κανείς να πλανάται στην «ατμόσφαι-

ρα» και που θέλει τους’Ελληνες να υπερβούν τους περιορισμούς, τον

ατομισμό και τη μικροψυχία τους και να στραφούν συντονισμένα σ’

ένα νέο εξελικτικό μονοπάτι δημιουργικότητας και προόδου.

Αυτή την ψυχική τάση οι παλιοί αποκρυφιστές την αποκαλούσαν

σκεπτομορφή -δηλαδή μια άυλη δομή που αποτελείται από καθαρή

ψυχική ενέργεια και που δημιουργείται από τις σκέψεις, τα συναι-

σθήματα και τις προσδοκίες των ανθρώπων- και πίστευαν πως έχει

τη δύναμη να υλοποιείται όταν «ωριμάσει», προκαλώντας συγκε-

κριμένα γεγονότα. Από αυτή τη σκοπιά, μπορούμε να πούμε ότι έχει

δημιουργηθεί μια ισχυρή «εθνική σκεπτομορφή», που βρήκε -προς

το παρόν- ως «πεδίο γείωσης» τον αθλητισμό, η οποία όμως, στην

πραγματικότητα, απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα από μας τους


Όπως και να ‘χει, το σίγουρο είναι ότι οι ευθύνες μας είναι μεγά-

λες, προκειμένου τη θετική ενέργεια που διαθέτουμε αυτή την περίο-

δο ως έθνος, να την κατευθύνουμε και να την εστιάσουμε σε τομείς

πραγματικής δημιουργίας και πνευματικής εξέλιξης και να μην την

αφήσουμε να εκτονωθεί άσκοπα και ανεξέλεγκτα.

Ωστόσο, μιλάμε για ψυχική ενέργεια, συλλογική ψυχή και εθνική

σκεπτομορφή, σαν να ήταν μετρήσιμα φυσικά μεγέθη. Πώς μπορού-

με να είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτά υπάρχουν;

Κι όμως, το βράδυ της Κυριακής της 4ης Ιουλίου, λίγο πριν ο

Άγγελος Χαριστέας βάλει το γκολ που ανέδειξε την ελληνική

ομάδα κορυφαία στην Ευρώπη, κάποια συσκευή που κατέ-

γραψε την ψυχική ενέργεια στην Ελλάδα -ναι, την ψυχική ενέργεια-

σημείωσε έξαρση δεδομένων! Την ίδια συμπεριφορά παρουσίασε

και μια δεύτερη συσκευή που κατέγραψε την ψυχική ενέργεια στην…

Κολωνία της Γερμανίας!

Όλα αυτά συνέβησαν στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού προγράμ-

ματος του πανεπιστημίου του Princeton, μέσω του οποίου καταγρά-

φονται για χρόνια οι διακυμάνσεις της ψυχικής ενέργειας, σε 60 δια-

φορετικά σημεία απ’ όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα του προ-

γράμματος είναι, όπως θα δούμε, άκρως εντυπωσιακά, αφού απο-

δεικνύεται ότι υπήρξε έντονη ψυχική δραστηριότητα πριν από σημα-

ντικά γεγονότα, όπως το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και ο

μεγάλος σεισμός του ’99 στην Τουρκία! (2)τελικα στοχευουν την ψυχη; Β | ChemtrailsNews

Οι προεκτάσεις και οι μελλοντικές συνέπειες αυτού του προ-

γράμματος είναι πέρα για πέρα ανατρεπτικές. Κατ’ αρχήν επισημο-

ποιείται η έννοια της «ψυχικής ενέργειας» ως ανιχνεύσιμο φυσικό

μέγεθος. Δεύτερον, αν η «συλλογική ψυχή» μπορεί να γνωρίζει εκ

των προτέρων τα μελλοντικά γεγονότα, τότε οδηγούμαστε σε μια

καθαρά υπερβατική αντίληψη της πραγματικότητας, σύμφωνα με την

οποία τα γεγονότα πρώτα εκδηλώνονται σε κάποιο μη-υλικό, ψυχι-

κό πεδίο (αιθέρας; μορφογενετικά πεδία;) και, στη συνέχεια, υλο-

ποιούνται στον γνωστό μας φυσικό κόσμο. Τρίτον, το ότι παρατη-

ρείται έντονη ψυχική δραστηριότητα πριν από σημαντικά γεγονότα,

μπορεί να σημαίνει κάλλιστα ότι η ψυχική ενέργεια είναι αυτή ακρι-

βώς που προκαλεί -και όχι απλά προβλέπει- τα γεγονότα!

Αν είναι έτσι τα πράγματα, και δεδομένου ότι το πρόγραμμα του

Princeton «τρέχει» περίπου εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια, είναι

εύκολο να φανταστεί κανείς πόσα περισσότερα γνωρίζουν για την

όλη υπόθεση τα κέντρα εξουσίας του πλανήτη και πόσες άλλες

μυστικές εφαρμογές μπορεί να ασκούνται επάνω μας, εν αγνοία

μας, επηρεάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις…

Η «μυστική» γνώση της Ανθρωπότητας που αφορά στη

συλλογική σκέψη και στο πώς αυτή επηρεάζει τα

φυσικά φαινόμενα και δρα πάνω σε αυτά, χάνεται

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Η ψυχική αυτή δράση

εκδηλώνεται είτε με τρόπο αποδομητικό (χαοτικό) πάνω

σε ένα σύστημα -όπως, για παράδειγμα, με πρόκληση

ακραίων καιρικών φαινομένων- είτε με τρόπο που μει-

ώνει την εντροπία (αταξία) ενός συστήματος, όπως στις

περιπτώσεις ενεργειακής θεραπείας. Αυτή ακριβώς τη

συλλογική αλληλεπίδραση που φαίνεται να έχουν τα μέρη

της φύσης μεταξύ τους, το επιστημονικό κατεστημένο φρό-

ντισε με επιμέλεια να αποκρύψει. Την ίδια αντιμετώπιση είχε

και οτιδήποτε σχετιζόταν με τον Αιθέρα και τον μορφογενετικό

του χαρακτήρα.

 


ΠΗΓΗ  http://chemtrailsnews.blog.com/%CE%A4%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου