«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Ο ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ( Μέρος ΄Γ)

Συνέχεια...

 Ο  ΚΩΔΙΞ....ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ  (ΕΝ-ΝΕ-Α=1+1+1=111)
(Γεύσεις.....και αρώματα....από τον πάνσοφο Ελληνικό Λόγο.)

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ούτως οι 7 (ΕΠΤΑ) ΠΛΕΙΑΔΕΣ ή Μ45 αστρονομικώς ή άλλως Πούλια....μας υποδηλώνουν ότι οι ΠΛΕΙΑΔΕΣ=ΠΛΕΙΑΣ+ΑΔΗΣ.....είναι ο φορέας τούτος όπου θα μας οδηγήσει εις τον ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΘΟΛΟ....που χωρίζεται σε 12 νοητά τμήματα...όπου το καθένα εμπεριέχει έναν μεγάλο αριθμό γαλαξιών και αστερισμών...εντός του νοητού άξονα των μοιρών. Σε κάθε μοίρα της μετάβασης του Ηλιακού μας Συστήματος....έχουμε διαφορά εις την Ποιότητα, Ποσότητα, Συχνότητα των ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ, ΗΧΟΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΝΕΤΡΙΝΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΝΙΑΚΩΝ....Ασρτικών Ακτινοβολιών....οι οποίες επηρεάζουν και τις κινήσεις της Γαίας γύρω από τον άξονα της....τις εκπομπές του Ηλίου μας....την σύνθεση της ιονόσφαιρας....αλλά και την βιολογική εξέλιξη των ειδών εις τον Πλανήτη μας.


 
Η Μινωϊκή Λαβύρινθος αριστερά και δεξιά η μεγάλη Άρκτος (κάθετος) και του αστερισμού Βοώτη με τον Πολικό Αστέρα όπου ανήκει εις τον Αστερισμόν της Μικρής Άρκτου....όπου διαφαίνεται η ΙΕΡΟΤΗΤΑ του αριθμού ΕΠΤΑ.

 Ο αριθμός ΕΠΤΑ (7) εμπεριέχει τας ιδιότητας της συμπαντικής υγιείας και εκφράζεται με την αειθαλή σοφίαν (Αθηνάν) εντός πανδαισίας χρωμάτων και ήχων (τόξου, φωτός και λύρας Απόλλωνα) εις την απόλυτον αγνότητα και καθαρότητα (Άρτεμις).
Η πρώτη διάσπασις του αριθμού επτά (7) εις τρία (3) + τέσσερα (4) δηλοί, ότι ο αριθμός τρία (3) είναι ο αριθμός του νοητού πεδίου, ενώ ο αριθμός τέσσερα (4) είναι ο αριθμός των τεσσάρων στοιχείων του αισθητού. Τα στοιχεία ταύτα είναι της θεάς ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ.
Ο άνθρωπος ( ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1310  _~ 500 Φ         εις  το τετράγωνον = ΦΥΣΙΣ)…ως υιός της γήινης μητέρας, είναι φορέας των τεσσάρων στοιχείων της που τον θρέφουν, αλλά και τον καθάρουν.
       ΓΗ (ΧΘΩΝ)=ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ( Ταύρος)
       ΥΔΩΡ (ΘΑΛΑΣΣΑ)=ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Άνθρωπος)
       ΑΗΡ (ΟΥΡΑΝΟΣ)=ΑΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Αετός)
       ΠΥΡ (ΑΙΘΕΡΑΣ)=ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (Λέων).
Ο Ορφικός Ύμνος προς τον Πάνα, μας λέγει:
« ΟΥΡΑΝΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΧΘΩΝ  ΚΑΙ ΠΥΡ «ΠΑΝΑ ΚΑΛΩ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΟΣΜΟΙΟ ΤΟΙ  ΣΥΜΠΑΝ, ΟΥΡΑΝΟΝ, ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, ΙΔΕ ΧΘΟΝΑ ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡ ΑΘΑΝΑΤΟΝ  ΄ ΤΑΔΕ ΓΑΡ ΜΕΛΗ ΕΣΤΙ ΤΑ ΠΑΝΟΣ».
Η λέξις ΕΛΙΞ=105=>6……και η λέξις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1626=>15=>6 (ΕΞ)…..μας δείχνει ότι εις τον πρώτο τέλειον  αριθμό  ΕΞ (6) σταματά η πρόοδος δια το θνητό γένος. « Έκτη δ’ εν γενεή καταπαύσατε οιμόν αοιδής»….δηλα δή (...Εις ετη έκτην την γενεάν παύσατε το άσμα σας»….(Πλούταρχος…Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς).

Η Ιερά Τετρακτύς… εμφανίζεται αναδυομένη από τα βάθη του Είναι του κάθε συνειδητοποιημένου όντος δια της αρμονικής ροής των ΤΕΣΣΑΡΩΝ στοιχείων και το ωθεί εις τον ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΣΤΟΧΟΝ της ανελίξεως του μέσω του ΠΟΤΑΜΟΥ των ενσαρκώσεων δια την κατάκτησιν του ΨΥΧΟΓΟΝΙΚΟΥ ΚΥΒΟΥ.
ΣΥΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΕ    ΕΛΛΗΝ=123……ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ.


ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ (9+1) ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ (18) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (27).
(Το 3 και το 6 έχουν βασική σημασία. Η πλευρά του εξαγώνου εις τα μαγικά τετράγωνα έχει αριθμό 111 και το τελικό άθροισμα είναι 666, 111*6=666, ενώ του τριγώνου η πλευρά είναι 15 και το τελικό άθροισμα 45...15*3=45. Όμως αν αφαιρέσουμε το 45 από το 666 προκύπτει ο αριθμός 621, που είναι 3*207, υπενθυμίζω ότι 207 είναι το Αίν Σοφ. Η Θεότητα του Χρόνου, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.)
Η ανοδική μας πορεία 3 - 6 -  9…..μας οδηγεί….εις τον αριθμό 10=Ι …..εις την Ι-ΕΡΑΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ.

ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
(ΑΠΟΛΛΩΝ = Ο ΦΥΛΑΞ = ΙΑΣΩΝ = Ο ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = 1061)…..Ο ΦΥΛΑΞ ΥΠΕΡΤΑΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ.
ΑΠΟΛΛΩΝ)/(ΑΡΤΕΜΙΣ)=
Α(=1)+Π(=80)+Ο(=70)+Λ(=30)+Λ(=30)+Ω(=800)+Ν(=50) :
Α(=1)+Ρ(=100)+Τ(=300)+Ε(=5)+Μ(=40)+Ι(=10)+Σ(=200)=1061:656=1,617. Τα δύο ιερά παιδιά της Λητούς,
η χρυσή αναλογία Ηλίου - Σελήνης.
Ο ΚΩΔΙΞ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=Η ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ=3642
Ο ΜΕΓΑΣ ΣΑΜΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1380

Η....ΛΕΞΙΣ/ΕΛΞΙΣ/ΕΛΙΞς à ΓΑ...σημαίνει Γη και είναι η μικροτέρα λέξις εις το αλφαριθμητικόν αλφάβητον ΓΑ=3+1=4, .....όπου 4 είναι και τα στοιχεία της Γαίας: (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ). Αναλυτικά :
1) Η ΓΗ στο (υλικό στάδιο) είναι στερεό. Η ΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της ψυχής με τον υλικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
2) Το ΥΔΩΡ στο (υλικό στάδιο) είναι υγρό. Το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (σχέση της ψυχής με το συναισθηματικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
3) Ο ΑΗΡ στο (υλικό στάδιο) είναι αέρας. Η ΣΚΕΨΗ (σχέση της ψυχής με το διανοητικό κόσμο), είναι η Ψυχολογική Λειτουργία.
4) Το ΠΥΡ στο (υλικό στάδιο) είναι πλάσμα. Η ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ (σχέση της ψυχής με τον Κόσμο των Θείων Ιδεών).
Το πέμπτον (5ον) στοιχείο που χρειάζεται ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι ο....ΑΙΘΗΡ.
Τι είναι ο Άνθρωπος; Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ =1380, και εκφράζεται με τον αριθμό 5=Ε.....όπου ΘΕΟΣ=284=> 5,…. εξ ου και ΕΛΛΗΝ=123….όπου τείνουμε προς το τέλειον…., ίνα γίνουμε ΤΕΛΕΙΟΙ,....δηλαδή ΕΞ=6,....όπου ΕΞ είναι η ΨΥΧΗ=1716=>6....όμως και ΕΛΙΞ=105=>6.
Ο αριθμός 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=2670=>6 / Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ=2670=>6.
Ιδού : Ο ΔΙΑΣ=285=>6.
Με τη βοήθεια (ΘΕΙΑ ΒΟΗ) ….ΤΟΥ ΔΙΟΣ….θα γίνουμε 9=ΠΝΕΥΜΑ=576, δηλα δή ανώτερες ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, δηλα δή...ΘΕΟΙ.  ΖΕΥΣ=612=>9=Θ.
[ Ο αριθμός ΕΝ-ΝΕ-Α=111=ΕΛΙΞς.]
 Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ ΑΔΕΛΦΙΑ....ομιλεί περί του κύκλου των επανεσαρκώσεων. Η ψυχή ( γωνία 90ο ) ερχόμενη προς ενσάρκωση, έχει την εικόνα του Ζωογονικού Τριγώνου 3 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ + 4 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ = 5 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ ή 9+16=25....(Πυθαγόρειον Θεώρημα.....α2 = β2 + γ2.)
Ούτως ο καθείς ένσαρκος βιώνει εις τον χρόνον την πορείαν που ο ίδιος δια των πράξεων του χαράσσει, δρέππει τους ανάλογους θετικούς ή αρνητικούς καρπούς που αποτελούν την αφετηρίαν της μελλοντικής του εξελίξεως κι αυτός είναι ο ηθικός νόμος της δικαιοσύνης που καθορίζει την ποιότητα των μελλοντικών ενσαρκώσεων.
Εις το ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ έχουμε:
ΣΩΜΑ=1041=>6  // ΨΥΧΗ=1708=16=>7  // ΠΝΕΥΜΑ =576=9  // ΟΝ=120=>3.
Όμως δια την χρονικήν διάρκεια της κάθε ενσαρκώσεως χρησιμοποιείται το ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ....όπου εκφράζει την Αναγκαιότητα της ηθικής τάξεως με το Αδράχτι της Ανάγκης, της μητρός των 3 ΜΟΙΡΩΝ....και σχηματικώς αποδίδεται ως ορθογώνιον σχήμα 90ο μοιρών. Η Ψυχή.....η κάθε έλλογος Ψυχή (γωνία 90ο) ερχομένη προς ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΝ.....έχει θεωρητικώς την εικόνα του Ζωογονικού Τριγώνου...ήτοι: 3 εις το τετράγωνον + 4 εις το τετράγωνον= 5 εις το τετράγωνον ή 9+16=25.

(ΑΤΡΟΠΟΣ=829=>1…Πρόνοια-μέλλον  / ΛΑΧΕΣΙΣ =1046=>2…Ειμαρμένη-παρελθόν / ΚΛΩΘΩ =1659=>3 ….Θέλησις ή Βούλησις-παρόν).
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ=2046=>3 / ΚΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ=678=>3.
Η ορθή γωνία της Ελευθερίας της Βουλήσεως είναι το δώρο της Προνοίας εις τον άνθρωπον, προκειμένου να επιλέξει ελευθέρως την πορείαν του εις την ζωήν. Τα όντα που συνειδητοποιούν τον προορισμόν των δια του ελέγχου της συν+ειδήσεως πορεύονται προς την Πρόνοιαν ( 3 εις το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ = 9 ) και την εντελέχειαν των. Ο αριθμός εν-ΝΕΑ σημειοδοτεί την νέαν μας Αρχή.
Η ενσυνείδητος εφαρμογή του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ θεωρήματος...δια της ασκήσεως της ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ....ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι το μεγαλύτερον ηθικόν δίδαγμα....που μας εκληροδότησε ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.....εις τις επερχόμενες γενεές....διότι καθιστά τον ΑΝΘΡΩΠΟΝ από ταλαίπωρον....επιβάτη του Πλανήτη Γη....εις κάτοικον του Σύμπαντος....φίλον της ΣΟΦΙΑΣ.....έχοντας ενσυνειδήτως και εμπράκτως κατανοήσει τους «ειδητικούς» αριθμούς: 3,4,5.


Ο μυημένος γνωρίζει μετά βεβαιότητος.....ότι το ΘΕΜΕΛΙΟΝ, η βάσις....είναι ο αριθμός 4 και μόνον αυτόν τον αριθμό ορίζει με την θέλησίν του ή άλλως με την ελευθέραν βούλησίν του. Ούτως οραματιζόμενος τον ΕΑΥΤΟΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ κάτοικον του Σύμπαντος....αντιλαμβάνεται...ότι το ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ....είναι η ΕΙΚΩΝ των ΘΕΙΩΝ ΨΥΧΩΝ.
[ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ]=[ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΝΟΗΣΙΣ]=6897
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ=Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ=Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΑΝ=1571
Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ=Η ΜΥΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ=3152
Πλάτων, Τιμαίος 42 Β).....«Και ο μεν εύ τον προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εις την του ξυννόμου πορευθείς οίκησιν άστρου, βίον ευδαίμονα και συνήθη έξοι.»......δηλα δή......« Όποιος....ΑΔΕΛΦΙΑ....ζήσει καλά τον χρόνον του που του όρισεν η ΜΟΙΡΑ, επανερχόμενος μετά τον θάνατόν του, εις την κατοικίαν του άστρου, από το οποίον προήλθεν, θα ζήσει του λοιπού ζωήν ευτυχισμένην και ομοίαν προς την ζωήν του άστρου του
Η Αρχαία Γνώσις ΑΔΕΛΦΙΑ επιστρέφουσα επιφέρει κλυδωνισμούς εις το σημερινόν κατεστημένον της παρακμής αξιών και προτύπων της Γαίας.
Οι 7 ωφέλιμες ιδιότητες της:ΣΟΦΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΧΑΡΗΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ-ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ και με βάση τις τροχιές των πλανητών έχουμε την πλανητική κλίμακα με σύμβολα τα φωνήεντα ( που φωνάζουν….) ΣΕΛΗΝΗ(α) - ΕΡΜΗΣ(ε) - ΑΦΡΟΔΙΤΗ(η) - ΗΛΙΟΣ(ι) - ΑΡΗΣ(ο) - ΖΕΥΣ(υ) - ΚΡΟΝΟΣ(ω).
Σύμβολα με μυστική γνώση εξ ου και το ΕΙ που αναφέρεται εις τους ΔΕΛΦΟΥΣ, που αντιστοιχεί εις τους πλανήτας: (ΕΡΜΗΣ ….που αντιστοιχεί εις το γράμμα Ε / και ΗΛΙΟΣ….που αντιστοιχεί εις το γράμμα Ι), όπου ο λόγος της ΚΗ των αριθμογραμμάτων....όπου μας δίνει την γνώση:
ΛΟΓΟΣ+ΚΗ+ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΑΤΑ=1271 / Η ΓΝΩΣΙΣ=1271.
Δια τούτο ΑΔΕΛΦΙΑ....η Ελληνική Γλώσσα είναι μουσική ΚΛΙΜΑΞ και παράγει σωστήν ΟΜΙΛΙΑ, η οποία μειώνει την ψυχολογική ένταση των ανθρώπων που την χρησιμοποιούν. (ΜΟΥΣΙΚΗ=ΜΙ+ΟΥΣ+ΚΗ)
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ=864=>18=>9….ΕΝ-ΝΕ-Α
ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=2373
«Ω Αγία Τετρκτύς, Συ που περιέχεις τη ρίζα της Θείας Φύσης και που αναφύεις εκ της αγνής Μονάδος, δημιουργέ της παγκόσμια Δεκάδος κλειδός προς αιώνιαν φύσιν....ευλόγησον ημάς.»
Η λέξη secret…..προέρχεται από τη λέξη ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ...ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΚΛΩΘΩ: Η Κλωθώ δη λαδή γνέθει κατασκευάζουσα το ένδυμα του σώματος, έτσι και ο άνθρωπος γνέθει δια των πράξεων του τα συμβαίνοντα και τα μέλλοντα να συμβούν εις την ζωή του (ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος της μοίρας του), την Λάχεσι  δηλα δή ο άνθρωπος πρέπει να «λαγχάνη», να λαμβάνη ως μερίδιο το ορισθέν σ’ αυτόν υπό των θεών ή εν ισοτιμία δια του Κλήρου των Θνητών Ανθρώπων, την Άτροπον (δηλα δή τους αμετάτρεπτους φυσικούς νόμους όπου ο Άνθρωπος μπορεί να καταπολεμή, αλλά δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι θα καταφέρη να τους αποτρέπη, όπου αυτά τα άτροπα ανήκουν εις την ανθρώπινη μοίρα.
Ο ΖΕΥΣ ο βαθύνοος εδέχθη ως αναπότρεπτες καταστάσεις, διότι οφείλονται σ’ αυτήν την φύσι του ανθρώπου και στις εξ ίσου φυσικές δυνάμεις του, απέδωσε μεγάλες τιμές, όσες αποδίδη ο άνθρωπος προς την άγνωστη αιτία της δημιουργίας. Αυτές είναι που δίδουν εις τους θνητούς ανθρώπους τ’ αγαθά και τα κακά.
Ο «μητιέτα» ΖΕΥΣ, ο μέγας οικουμενικός ηγέτης και δημιουργός του προκατακλυσμιαίου πανανθρώπινου  πολιτισμού. Οι «γάμοι» του με την ΘΕΜΙΔΑ, την ΜΗΤΙΝ, την ΕΥΡΥΝΟΜΗΝ και την ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ  δηλα δή  τους ΘΕΣΜΟΥΣ, την ΛΟΓΙΚΗ, της καθολικής ισχύος ΔΙΚΑΙΟΝ και την δημιουργική ερμηνεία του παρελθόντος, τον επέτρεψαν να δημιουργήση τας προυποθέσεις δια την διαρκή γαλήνη και ευδαιμονία του Κόσμου, που μόνο η μεγάλη καταστροφή εξαφάνισε......κάτω από την λάσπη του Κατακλυσμού.
Σήμερον που η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ μαστίζεται από την παράνοια των εξουσιαστών (ψεκασμοί-εμβόλια-κώδικας διατροφής αλεμινταριους, οικονομικά μέτρα κλπ ) , ο ΖΕΥΣ , ο μέγιστος φωτεινός ΝΟΥΣ όπου ανέδειξε ποτέ το ανθρώπινο είδος, εξακολουθεί να αποτελή το υπέρτατον ΠΡΟΤΥΠΟ του ΗΓΕΤΗ…..όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους…!
 Αυτοί οι κάποιοι… διαπιστώνουμε συνεχώς ...ως  ΧΟΙΡΟΙ…να  Κ-Υ-ΛΙΟΝΤΑΙ ...εις την  ΙΛ-Υ-Ν….! 
6.) ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ….!

«Ζεύς δέ θεών βασιλεύς πρώτην άλοχον  θέτο  Μήτιν πλείστα θεών τε ιδίαν ηδέ θνητών ανθρώπων 
ΑΔΕΛΦΙΑ …..ο Ζεύς δε των θεών βασιλέων βασιλεύς, η πρώτη δέσμευσι έθεσε στον εαυτό του, να μελετά  κατόπιν σκέψεως, να αποφασίζη, να συσκέπτεται μετ΄ άλλων και να συμβουλεύη με σύνεσι, διότι μόνο δι’ αυτού του τρόπου δύναται να γνωρίζη περισσότερα των όσων οι θεοί βασιλείς γνωρίζουν, αλλά ακόμη και οι απλοί άνθρωποι.
ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΙ: ΜΗΤΙΣ  
Η Μήτις είναι η κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος και πρώτη σύζυγος του Δία. Η Μήτις γεννήθηκε μαζί με τον Έρωτα και τον Αιθέρα., από την ένωση του Ερέβους και της Νύχτας ....κατά τον Ακουσίλαο....που προήλθαν από το Χάος.
Στη Θεογονία του Ησίοδου έχουμε στους (στίχους: 899-900)… «αλλ’ άρα μιν Ζεύς πρόσθεν εήν  εσκάτθετο νηδύν ως δη οι φρασσαιτο θεά αγαθόν τε κακόν  τε»…δηλαδή  «αυτός υπήρξε ο λόγος, ένεκα του οποίου αυτήν (την  Μήτιν) ο Ζεύς κατέθεσεν εντός (εσκάτθετο) της γενεσιουργούς κοιλότητος (της διανοίας του), ώστε εκ των  ιδιοτήτων της να γεννηθούν οι εκάστοτε αποφάσεις του τόσο για τα αγαθά, όσο και για τα κακά».
ΑΔΕΛΦΙΑ….αυτή ήταν η πρώτη δέσμευσι του Διός και δι’ αυτής θα ξεκινούσε το μεγάλο πράγματι πολιτισμό. (ΜΗΤΙΣ)=  To (Μ)  δηλώνει ότι η λέξι ξεκινά από την υψίστη έννοια της «μητρός», από την οποία ανατέλλει το φως (Η) όλων των Τεχνών (Τ), το ιθύνον (Ι) εις το σύνολο των μορφών και των κινήσεων (Σ).
Ήτοι: Φώς όλων των Τεχνών είναι η «Μήτις» (σοφία) και η Μαντική.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΙ: ΘΕΜΙΣ
Η Θέμις ανήκει εις τους Τιτάνες...τους πρώτους θεούς.....παιδιά της Γαίας και του Ουρανού. Η λέξις ΘΕΜΙΣ παράγεται από το ρήμα «τίθημι»....δηλαδή δηλώνει αυτό που έχει τεθεί, το ισχύον. Η Θέμις συμβολίζει και αντιπροσωπεύει τον Νόμο και την Τάξη, το Θείον Δίκαιον.
Η Θέμις ήταν η δεύτερη σύζυγος του Δία και ο γάμος του αυτός σηματοδότησε.....μετά την κατάποση της πρώτης του συζύγου Μήτιδος....τη σταθεροποίηση της Βασιλείας του....του πιο ισχυρού από όλους τους Θεούς. Η Βασιλεία του ήταν εγγύηση με σταθερούς κανόνες...που ίσχυαν και για τους θνητούς. Ούτως η Θέμις μυθολογικά είναι εκείνη που θεσμοθετεί. Το Δίκαιον που αντιπροσωπεύει είναι ιερόν και ισχύει και για τους Θεούς και είναι ανώτερο ακόμη και από τη βούλησή τους.
Στη Θεογονία του Ησίοδου...έχουμε στους (στίχος: 16)...αποκαλεί «αιδοιήν, δηλα δή ντροπαλή, τρυφερή, σεβάσμια. Επίσης στους (στίχοι: 901-906): «Δεύτερον ηγάγετο λιπαρήν θέμιν ή τέκευ Ώρας Ευνομίην τε Δίκην τε και Ειρήνην τεθαλυίαν οι έργ’ ωρεύουσι καταθνητοίσι βρότοισι, Μοίρας θ’ ης πλείστην τιμήν πόρε μητιέτα Ζεύς Κλωθώ τε Λάχεσιν τε και Άτροπον, αι τε δίδουσι θνητοίς άνθρωποισιν έχειν αγαθόν τε κακόν».
 Η δεύτερη δέσμευσι ….ΑΔΕΛΦΙΑ…είναι η λάμπουσα εκ του φωτός αυτής Θέμις. Αυτή εγέννησε τις μεριμνούσες για τον άνθρωπο Ώρες (....όπως ακριβώς η μητέρα Γη φροντίζει τον άνθρωπο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, των μηνών, της ημέρας και της νυκτός), την Ευ-νομίην, δηλα δή την δύναμιν την συγκρατούσα τους ανθρώπους εις το κοινόν συμφέρον, που εκ του φωτός, του νέμω, πηγάζει και επιτρέπει να ανθοφορή η Ειρήνη. Αυτές (οι Ώρες)…φροντίζουν τα έργα των θνητών ανθρώπων.
Η λέξις Θέμις προέρχεται από το ρήμα θάω και νοέω, δίδοντας στο (Θ)-ήλυ την ευθύνη της πρώτης διατροφής του νηπίου (Έ)-λληνος, όπως και την ευθύνη της Μυήσεως του (Μ) δηλα δή την ώθησι του στη ζωή και στον κόσμο, κατευθύνον (Ι) θύνω) τις κινήσεις όλων (Σ), ώστε να εμφανιστούν εις την ζωή των ανθρώπων η Ευνομία, η Δίκη, η Ειρήνη και οι άνθρωποι να έχουν πάντα κατά νούν, ότι είναι υπεύθυνοι διά αναποτρέπτων μοιραίων συμβάντων.
ΤΡΙΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΙ : ΕΥΡΥΝΟΜΗ
Η Ευρυνόμη ήταν Θεότητα....από τη γενιά των Τιτάνων, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, δηλα δή μία από τις Ωκεανίδες. Πριν την εποχή του Κρόνου, η Ευρυνόμη συμβασίλευε με τον σύζυγό της Οφίωνα εις τον Όλυμπο, από όπου εκδιώχθηκε από τον Κρόνο και τη Ρέα. Ο Οφίων και η Ευρυνόμη βρήκαν τότε καταφύγιο εις τη θάλασσα. Η Ευρυνόμη μαζί με τη Θέτιδα δέχθηκαν τον Ήφαιστο όταν τον πέταξαν από τον Όλυμπο εις την θάλασσα. Ο Δίας ερωτεύθηκε την Ευρυνόμη και απέκτησαν μαζί τρεις κόρες, τις Χάριτες. Υιός της Ευρυνόμης ήταν και ο ποτάμιος θεός Ασωπός. Μάλιστα στη Φιγάλεια υπήρχε ένας Πανάρχαιος Ναός της Ευρυνόμης....μέσα σ’ ένα δάσος από κυπαρίσσια.
Στη Θεογονία του Ησίοδου έχουμε, ότι εκ της Ευρυνόμης, η οποία εμφανίζεται ως έχουσα αίτιο τον Ωκεανό, δηλα δή τον περιβάλλοντα την χέρσο γη χώρο, άρα και την οικουμένη όπου γεννώνται τέκνα με όμορφες παρειές, δηλα δή με ωραίες στην όψι πλευρές.....διότι λίαν αγαπητή μορφή και η ίδια η Ευρυνόμη είχε. Εξ αυτής λοιπόν η Αγλαία, η Ευφροσύνη και η Θαλία η Ερασμία στους (στίχους: 907-909) λέει: «Τρείς δε οι Ευρυνόμη χάριτας τέκε καλλιπαρήσους Ωκεανού κούρη, πολυήρατον είδος έχουσα, Αγλαίην τε και Ευφροσύνην Θαλίην τ’ ερατεινήν
Η λέξις Ευρυνόμη αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη Γη και είναι μια κατά το μέγιστον αυτής μέρος της, υδρόσφαιρα και στο υπόλοιπο, όπου οι άνθρωποι κατοικούν, είναι αναγκαίο να ρέουν ή να συγκεντρώνεται σε κοιλότητες ύδατα. Έτσι ο ωθών (ελαύνων (Ε) ) υπέρ άνω (Υ) της ροής (Ρ) των υδάτων (Υ) το «νέμω» δεν πράττει άλλο παρά την «Ευρυνόμην», δηλα δή εκτείνει αυτήν σ’ ολόκληρη την γη. Για την επιτυχία όμως του έργου του έπρεπε να τεθή επί της γήινης βάσεως και η τέταρτη πλευρά των θεμελίων (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ=Γνώσις), επί των οποίων θα υψούτο....η Πυραμίς της «Διός πολιτικής»…(ΑΙΘΗΡ).
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΙ: ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
Η Μνημοσύνη...γνωστή ως και Μνήμη....ήταν μία θεότητα...προσωποποίηση της μνήμης και ανήκε στους Τιτάνες. Ήταν κόρη της Γαίας και του Ουρανού και μητέρα των Μουσών από το Δία Ζεύ.
Στη Θεογονία του Ησίοδου έχουμε....οι βασιλείς και οι ποιητές να λαμβάνουν τις δυνάμεις τους εξουσιαστικούς τους λόγους από την κατοχή τους...επί της Μνημοσύνης και των ειδικών σχέσεων τους....με τις Μούσες. Ο Δίας  Ζευς κοιμήθηκε για ΕΝΝΕΑ...συνεχόμενες ημέρες και έτσι δημιουργήθηκαν οι Μούσες. Η Μνημοσύνη ήταν εξάλλου και το όνομα ενός ποταμού του Άδη....παράλληλο της Λήθης...που βρέθηκε σε μια σειρά ελληνικών ταφικών επιγραφών του 4ου αι.π.Χ....σε δακτυλικό εξάμετρο. Εκεί οι Ψυχές έπιναν από τη Λήθη έτσι ώστε να μη θυμούνται ακριβώς τις προηγούμενες ζωές...όταν μετενσαρκώνονταν.
Η τέταρτη δέσμευσι  πυροδοτεί το (ΠΥΡ) και εκφράζεται με το ζεύγος των δυνάμεων Ζεύς – Μνημοσύνη. Στη  Θεογονία του Ησίοδου μας λέει στους (στίχους: 915-916 και 77-115) περί αυτής της τελευταίας αποδεσμεύσεως του Διός: «Μνημοσύνης δ’ έξαύτες εράσσατο καλλικόμοιο εξ ης οι Μούσαι χρυσάμπυκες εξεγένετο εννέα θυγατέρες μεγάλου Διός εκγεγαυίαι Κλείω τ’ Ευτέρπη τε θάλεια τε Μελπομένη τε Τερψιχόρη τ’ Ερατώ τε Πολύμνια τ’ Ουρανίη τε Καλλιόπη θ’ ή δε προσφερεστάτη εστίν απασέων
Η λέξις Μνημοσύνη είναι  (Μ)=ΜΑ-τήρ (μήτηρ), διδάσκαλος του νηπίου εξ αυτής μανθάνει (τη μητρική γλώσσα) και (Ν)=(ναίει, κατοικεί) ως μάθησιν κατοικούσα=μνήμην), όπου (Η)=(ήτορ) στην καρδία ως μέρος του σώματος-έδρα ζωής ή στο πυκνό πνεύμα(δασύ) ως διακρίνον τον σκεπτόμενο άνθρωπον και συγκροτούν αυτήν (την καρδία) δια πολλών (πυκνών) παραστάσεων ή φως και (Μ)=μάθησιν με (Ο)=ενεχυριαζομένην (ρήμα ομηρέω) δι’ ορατών στον χώρο, όποιων (Σ)=σημείων (σημάτων: κινήσεων παλινδρομικών όπως αυτές για την χάραξι ή γραφή των (Υ)=κοίλων ή υγρών, όπου (Ν)=παραμένουν(ναίω) ως το (Η) = υπό το φως του Ηλίου (στο διηνεκές....).
ΑΔΕΛΦΙΑ ας μην ξεχνάμε ότι …..η ΓΡΑΦΗ….και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ…..διασωζόμενα έως σήμερον μας υπενθυμίζουν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας, με τα του θεού ΔΙΟΣ και δια των σημάτων (σημείων) σήμερΟΝ...μπορούμε και να αναπαράγουμε....την ΟΜΦΗΝ.  
ΤΕΛΟΣ
ΕΡΡΩΣΘΕ
ΕΛΛΑΝΙΟΣ  ΙΦΙΓΕΝΗΣ  (Ε.Ι.)
1 σχόλιο:

 1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΣ
  ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ,ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΡΕΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ ΚΑΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΩΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ Σ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣ ΑΛΛΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΓΜΑ ΑΡΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣ ΣΙΓΜΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Σ.

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΗΝΑ

  ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ(Α) ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΟΥΝ(Θ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ(Η) ---ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΑ ΕΓΩ ΠΑΛΛΟΜΕΝΑ --- ΧΩΡΙΣ ΝΥΞ----- ΜΗ ΝΥΞ (Ν) Ο ΜΙΚΡΟΝ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣ ΣΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΜΕΣΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ----- ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ(Α)
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΣ
  Ο ΔΕ ΕΛΛΑΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ε ΨΙΛΟΝ (Δ) ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΩ (Ι) ΣΤΟΝ ΑΛΦΑ ΩΣ ΠΥΡΟΣΙΓΜΑ.(Σ)

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ :

  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ-ΓΑΜΑ -ΔΕΛΤΑ-ΕΨΙΛΟΝ -ΣΤΙΓΜΑ-ΖΗΤΑ -ΗΤΑ-ΘΗΤΑ -ΙΩΤΑ-ΚΑΠΠΑ -ΛΑΜΒΔΑ-ΜΙ -ΝΙ-ΞΙ -ΟΜΙΚΡΟΝ-ΠΙ -ΡΟ-ΣΙΓΜΑ -ΤΑΥ-ΥΨΙΛΟΝ -ΦΙ-ΧΙ -ΨΙ-ΩΜΕΓΑ

  Ω ΑΛΦΑ(Ν)
  -----------ΤΟ ΦΩΣ ΧΩΡΙΣ ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑ (ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΥΡ ΠΕΡΙΚΛΥΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΑΣ: Α ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ +ΛΑ=ΠΕΤΡΑ +ΦΩΣ =ΦΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ .ΑΛΦΑΣ ΑΛΦΑΔΟΣ ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΦΑΔΑ ΑΛΦΑ(Ν))--- ----------

  ΒΑΔΙΖΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΣΟΥ (ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΒΑΔΙΖΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ) Ω ΕΛΛΑ(Ν) ΜΕ ΤΟ Ε ΨΙΛΟΝ
  ------ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΔΑΣΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΣ-ΕΝΟΣ ΤΗΣ ΛΑΣ ,ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΨΙΛΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΔΑΣΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΨΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΝ ΠΟΥ ΠΑΛΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΜΕΣΑ +ΛΑ : Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ .ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑ(Ν)----

  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ,

  NA EINAI

  ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΓΩ

  ΩΣΤΕ ΠΑΛΛΟΜΕΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΝΥΧΤΑ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ,ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ,
  ----ΝΑ ΣΒΥΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ-----

  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΝ
  (ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ,ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ )

  ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Η ΨΥΧΗ
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΠΡΑΓΜΑ
  (ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ)
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ:
  1 (εν), 2 (δυω), 3 (τρια-εκ του θροια που ειναι εκ του θρους ,που ειναι το θρόισμα και μεταφορικα η συνομιλια των γενεων,ητοι τα παιδια μου ), 4 ( τεσσαρες ητοι με τις ευχες ), 5 (πεντε), 6 (εξ), 7 (επτα), 8 (οκτω), 9 (εννεα), 10 (δεκα).
  «εν δυω τρια (θροια εκ του θρους, ητοι τα παιδια μου) τας αρας(με τις ευχες μου) πεμπομενες εκ σεπτα οκτω (πλατωνικο οκταεδρο βαθμολογηκης καταταξης ορθοτητος απο το 10 εως το -10, που ειναι ιερη,σεπτή ), εν ναιει τε εκας---που βρισκεται μεσα τους αλλα και μακρυα τους ».
  ΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΩΣ ΕΙ ΑΡΑ ΟΛΗ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΩΣ ΕΙ
  1 (εν), 2 (δυω), 3 (τρια-εκ του θροια που ειναι εκ του θρους ,που ειναι το θρόισμα και μεταφορικα η συνομιλια των γενεων,ητοι τα παιδια μου ), 4 ( τεσσαρες ητοι με τις ευχες ), 5 (πεντε), 6 (εξ), 7 (επτα), 8 (οκτω), 9 (εννεα), 10 (δεκα).
  «εν δυω τρια (θροια εκ του θρους, ητοι τα παιδια μου) τας αρας(με τις ευχες μου) πεμπομενες εκ σεπτα οκτω (πλατωνικο οκταεδρο βαθμολογηκης καταταξης ορθοτητος απο το 10 εως το -10, που ειναι ιερη,σεπτή ), εν ναιει τε εκας---που βρισκεται μεσα τους αλλα και μακρυα τους ».

  ΑπάντησηΔιαγραφή