«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (μέρος τρίτο)

 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Το ότι ο Όμηρος είναι τέλειος γνώστης της Τριαδικότητας τούτο μας δείχνει ότι είναι και πολύ αρχαιότερος από τον Πυθαγόρα. Οι αριθμοί 3, 4, 5 είναι ιεροί αριθμοί και λαμβάνονται ως Τριάδα. Το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πρώτων αριθμών μας δίνει το τετράγωνο του τρίτου αριθμού. Το άθροισμα των αριθμών υψωμένων εις τον κύβο μας δίνει τον αριθμό 216, όπου αναπαριστά το ψυχογονικό κύβο με πλευρά τον αριθμό 6.

 

Σχ. 19 


Τα θεολογούμενα της ιεράς (γεματρίας) γεωμετρίας μας υποδηλώνουν ότι ο ψυχογονικός κύβος είναι παρών στην δόμηση της ύλης. Οπότε όλες οι έννοιες της γεωμετρίας συνδέονται φιλοσοφικά και μαθηματικά μέσω του ιερού συμβόλου της Ιεράς Τετρακτύος. Η σύνδεση τούτη εμφανίζεται εις την άρρηκτη σχέση μεταξύ πλευράς και ύψους του ισοπλεύρου τριγώνου.
ΨΥΧΟΓΟΝΙΚΟΣ ΚΥΒΟΣ = ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΥΛΗΣ=2885

Η ψυχογονία εκφράζει τον κόσμο της Ψυχής:

Ψ Υ Χ Ο Γ Ο Ν Ι Α= ΕΙΝΑΙ ΟΝ ΨΥΧΗ = ΨΥΧΗ+ ΒΙΟΛΟΓΙΑ =1904

Ο όρος ψυχογονία είναι δομημένος πάνω σε δυο βασικές συνιστώσες, της Ψυχής και της Βιολογίας.

Και παρότι ο αριθμός έξι (6) είναι ο αριθμός της Ψυχής για τους γήινους...η ίδια η λέξη Ψυχή μας δίνει πυθμένα...τον σεπτό αριθμό 7.

Πράγματι: ΨΥΧΗ = 1708...πυθμήν 7, όσο δηλαδή και η Βιολογία : ΒΙΟΛΟΓΙΑ = 196 πυθμήν 7......οπότε το άθροισμά τους μας δίνει : 7+7 = 14  ήτοι : 1 + 4 = 5. Άρα  ΑΔΕΛΦΙΑ....η Ψ Υ Χ Ο Γ Ο Ν ΙΑ μας δίνει πυθμένα 5...και είναι η πεμπτουσία της δράσεως των δύο σεπτών ιερών δυνάμεων της Ψυχής και της Βιολογίας. Οι ΜΟΙΡΕΣ....επίσης είναι όντως...οι τρείς θεότητες.

Η Κλωθώ  γνέθει κατασκευάζουσα το ένδυμα του σώματος.....έτσι και ο άνθρωπος γνέθει δια των πράξεων του τα συμβαίνοντα και τα μέλλοντα να συμβούν εις την ζωή του....οπότε και ο άνθρωπος είναι συνυπεύθυνος της μοίρας του. Η Λάχεσις υμνεί το παρόν, ενώ η Άτροπος υμνεί αυτά που θα συμβούν εις το μέλλον. Την ΛΑΧΕΣΙ....δηλα δή ο άνθρωπος πρέπει να «λαγχάνει» να λαμβάνει ως μερίδιο το ορισθέν σ’ αυτόν υπό των θεών ή εν ισοτιμία δια του Κλήρου των Θνητών Ανθρώπων, ενώ την ΑΤΡΟΠΟΝ.....δηλα δή τους αμετάτρεπτους φυσικούς νόμους.....ο άνθρωπος μπορεί να καταπολεμάει, αλλά δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι θα καταφέρει να τους αποτρέψει...οπότε τούτα τα άτροπα ανήκουν εις την ανθρώπινη μοίρα.

ΛΑΧΕΣΙΣ ΚΛΩΘΩ ΑΤΡΟΠΟΣ = 3526 //ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = 3526 .

ΛΑΧΕΣΗ = 844....όπου σημαίνει πηγή.....είναι ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΛΩΘΩ = 1659...όπου σημαίνει εγκέφαλος.....είναι ΠΑΡΟΝ
ΑΤΡΟΠΟΣ = 821....όπου σημαίνει αρμονία.....είναι ΜΕΛΛΟΝ.

Οι πυθμένες των παραπάνω αριθμών 844 , 1659 , 821 είναι αντίστοιχα : 7 , 3, 2 και μας δίδουν άθροισμα 7+3+2 =12...όπου μας δίδει πυθμένα τον 3...δηλαδή τον αριθμό των Μοιρών.

Η μουσική αρμονία ΑΔΕΛΦΙΑ....είναι  η έκφραση των αριθμητικών ειδητικών αναλογιών....δηλαδή των μαθηματικών αριθμητικών οντοτήτων γύρω από τον Μουσαγέτη...τον ηγέτη των μουσών....Απόλλωνα.

 

 

 Σχ. 20


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ = 1129

Τα επίθετα: ΕΙΔΗΤΙΚΟΣ = 627 και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ = 699 .....μας δίνουν πυθμένα τον τέλειο αριθμό 6 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ) της πυθαγόρειας κοσμοθεωρίας.ΚΟΣΜΟΣ = 600.....πυθμήν 6  

ΦΩΣ = 1500....πυθμήν 6

ΣΥΜΠΑΝ = 771...πυθμήν 6

Εξάλλου : ΜΟΡΦΗ = ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΥΛΗ=718

Τούτη η διάκριση του ειδητικού και του υλικού στοιχείου....δηλαδή του είδους και της ύλης μας οδηγεί εις την θεώρηση του διττού χαρακτήρα του φωτός.
Πράγματι έχουμε:

ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΚΥΜΑ = ΕΙΝΑΙ ΤΟ  ΦΩΣ = 1496
ΕΙΔΟΣ ΥΛΗ ΕΣΤΙΝ  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  = 1496

 

Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ......ο βαθύνοος....εδέχθη ως αναπότρεπτες καταστάσεις, διότι οφείλονται σ’ αυτήν τη φύση του ανθρώπου και στις εξ ίσου φυσικές δυνάμεις του, απέδωσε μεγάλες τιμές, όσες αποδίδει ο άνθρωπος προς την άγνωστη αιτία της δημιουργίας. Αυτές είναι που δίδουν εις τους θνητούς ανθρώπους τα αγαθά και τα κακά. Ο «μητιέτα» ΖΕΥΣ, είναι ο μέγας οικουμενικός ηγέτης και δημιουργός του προκατακλυσμιαίου πανανθρώπινου  πολιτισμού. Οι «γάμοι» του με την «ΘΕΜΙΔΑ», την «ΜΗΤΙΝ», την «ΕΥΡΥΝΟΜΗΝ» και την «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»..... .....δηλα δή  τους ΘΕΣΜΟΥΣ, την ΛΟΓΙΚΗ, το καθολικής ισχύος ΔΙΚΑΙΟΝ και την δημιουργική ερμηνεία του Παρελθόντος, τον επέτρεψαν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για την διαρκή γαλήνη και ευδαιμονία του κόσμου, που μόνο η μεγάλη καταστροφή εξαφάνισε...κάτω από την πλημμύρα και την λάσπη του Κατακλυσμού.
Η θεολογία του ΦΩΤΟΣ.....ΑΔΕΛΦΙΑ...φαίνεται πώς διεκδικεί την θέση που της αρμόζει. Είναι η επιστήμη ολκής που συναντά την θεολογία/θεοσοφία καθώς η τεχνική συναντάει  την αισθητική έκφραση. Αυτός ο κοινός τόπος συνάντησης είναι ένα χωροχρονικό συμβάν....όπου τούτος ο τόπος είναι το σώμα της γλώσσας. ΓΑΜΟΥ ΤΟΠΟΣ = ΓΛΩΣΣΑ = ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ = 1234.Οι παραπάνω λεξαριθμικές αποδείξεις μας  εκπλήσσουν ευχάριστα ως προς την αριθμητική τους απλότητα και τον αφοριστικό τους χαρακτήρα, όσον αφορά την λεκτική τους διατύπωση.
Εξάλλου η έναρξις της αριθμήσεως είναι ο ίδιος ο:  ΕΛΛΗΝ=123...ο οποίος έδωσε τα φώτα του Πολιτισμού εις τον Πλανήτη Γαία και μετέδωσε τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ προς άπαντες. Οπότε αν νιώθετε μέσα σας πράγματι ΕΛΛΗΝΕΣ όπως κι εγώ....τότε να είσαστε υπερήφανοι ΑΔΕΛΦΙΑ....διότι η Σοφία είναι το αντικείμενο μελέτης δια όλους μας...δια την ίδια μας την ΑΝΕΛΙΞΗ.....εις τα ανώτερα πεδία.
Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Αριστοτέλης (ΑΡΙΣΤΟΣ+ΤΕΛΕΙΟΣ) στα «Μετά  φυσικά» μας αναφέρει ότι:
«Αι μονάδες όμως που περιέχει η πρώτη δυάς είναι αναμεταξύ των συμβληταί και αι μονάδες που περιέχει η πρώτη τριάς είναι αναμεταξύ των συμβληταί. Τούτο το ίδιον γίνεται και με τους άλλους αριθμούς. Αι μονάδες όμως τας οποίας περιέχει η καθεαυτήν δυάς, είναι ασύμβλητοι προς τας μονάδας άς περιέχει η καθεαυτήν τριάς. Όσον αφορά τους Πυθαγορείους, αυτοί δεν παραδέχονται παρά έναν μόνον αριθμόν, τον μαθηματικόν αριθμόν, με την διαφοράν, ότι δεν τον θεωρούν χωρισμένον από τα αισθητά, αλλ’ ισχυρίζονται ότι απ’ αυτόν έχουν την σύστασίν των αι αισθηταί ουσίαι» .

Πράγματι: ΑΙΣΘΗΤΑΙ  ΟΥΣΙΑΙ=1230.......Αυτό μας δείχνει  ότι η Μονάς ( 1 ) διευθετεί την σχέση Τριάδος, Δυάδος και αισθητής ουσίας.

Αν πράγματι συνδεθούν οι αριθμοί με την μορφοποίηση της ύλης, σύμφωνα με τα θεολογικά πρότυπα των Πυθαγορείων τότε θα έχουμε.
ΜΟΡΦΗ = ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΥΛΗ=718
ΜΟΡΦΗ = ΠΗΓΗ Η ΤΡΙΑΣ=718
Όπου : ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ = ΥΛΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΟΡΦΗΣ=1485
Έτσι γνωρίζοντας την τριαδική δομή στα φυσικά στοιχεία, όπου αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια...έχουμε:
ΠΡΩΤΟΝΙΟ = 1480...όπου : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ + 6^3 = 1480
ΝΕΤΡΟΝΙΟ = 655...όπου : ΑΥΛΗ + 6 ^3 = 655
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = 663...όπου : ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ + 6^3 = 663
Το άθροισμα τούτων των τριών λεξάριθμων (αποδείξεων) μας δίνει  :
1480 + 655 + 663= 2798 και είναι οι αντίστοιχες ίδιες λεξαριθμικές αποδείξεις με τον ίδιο αριθμό:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑΣ = 2798
ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ = 2798
ΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ = 2798
ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ = 2798
Οπότε:  ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗΣ = 2798
Όπου:
ΓΛΩΣΣΑ = ΕΙΝΑΙ ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ =ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ=1234
ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ = ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ =1158
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ = ΚΩΔΙΞ ΑΛΗΘΕΙΑΣ=1158
Το ότι η ΓΛΩΣΣΑ έχει άθροισμα 1234.....καταδεικνύει....και μας ωθεί εις την Ιερή Δεκάδα...εις την άθροιση των αριθμών 1+2+3+4=10....ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Όπως γνωρίζουμε όλα τα άτομα, εκτός του «πρώτιου» που είναι ισότοπο του χημικού στοιχείου «υδρογόνο» και δεν έχει νετρόνια, αποτελούνται από τρεις τύπους υποατομικών σωματιδίων....τα οποία διέπουν τις ιδιότητες των πρώτων. (Ισότοπα χαρακτηρίζονται τα άτομα του ίδιου χημικού στοιχείου που έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων στον πυρήνα τους.)
Τα Ηλεκτρόνια... έχουν αρνητικό φορτίο και έχουν τη μικρότερη μάζα.
Τα πρωτόνια....έχουν θετικό φορτίο και έχουν μάζα περίπου 1836 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων και
Τα νετρόνια....δε φέρουν φορτίο και έχουν μάζα περίπου 1838 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων
Παρατηρούμε  ότι:
ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ = 2143.
Πράγματι το άθροισμα και των τριών υποατομικών σωματιδίων μας δίνει:
ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ= ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ= ΨΥΧΗ ΧΡΟΝΟΣ = 2798 = ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΦΥΣΙΣ + 6^3 = ΠΡΩΤΟΝΙΟ+ΝΕΤΡΟΝΙΟ+ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ .
Δηλαδή ( ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΝΕΤΡΟΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ) – ( ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΦΥΣΙΣ ) = 6^3 .
Επομένως : ΠΡΩΤΟΝΙΟ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ = 216 = 6^3 .
ΝΕΤΡΟΝΙΟ – ΑΥΛΗ = 216 = 6^3......( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ) – ( ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ) = 216 = 6^3 .

Είναι αποκαλυπτικές επίσης και οι αποδείξεις περί της σκοτεινής ύλης. Μόνο το 4% του Σύμπαντος είναι φτιαγμένο από υλικό που είναι γνωστό – το υπόλοιπο 96% χωρίζεται σε δύο τομείς, την σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια μπορεί να είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κι όμως, ξέρουμε ότι υπάρχει. Επειδή η σκοτεινή ύλη έχει μάζα, ασκεί....βαρυτική έλξη. Είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση γαλαξιών και σμηνών γαλαξιών. Αν δεν υπήρχε η σκοτεινή ύλη, ο γαλαξίας μας δεν θα υπήρχε με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα και δε θα είχε εξελιχθεί η ανθρώπινη ζωή.

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ = ΝΟΜΟΣ Η ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ = 1101
Έτσι βλέπουμε ότι : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ = ΣΚΟΤΕΙΝΗ = ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ = 663
Επομένως έχουμε:
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΙΟΝ ΣΥΝΠΑΝ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΙΟΝ ΦΑΟΣ=1101
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ=ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ=1101
Δηλα δή:  ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ = ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ = 777
Λέτε να είναι τυχαία η συσχέτιση του σεπτού Ιερού Αριθμού 7....και η καθολική τριάς 777....όπου μας δείχνει περίτρανα την....ΠΑΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=777....!!!
Εξάλλου τούτη η σχέσις μας δείχνει πως ο τριαδικός Νόμος (ο Νόμος του τρία ) είναι ο ρυθμιστής του Παντός....δηλαδή της....Δημιουργίας.
Η πεμπτουσία του Τριαδικού νόμου βρίσκεται κωδικοποιημένη  ΑΔΕΛΦΙΑ...εις σχέσιν με την έννοια της Μοίρας: (ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ /1145) : (Η ΜΟΙΡΑ/229)= 5
Προβάλλει  η ιερή Πεμπάς (πεντάς ) που είναι το πεντάκτινον ΑΣΤΕΡΙ της αδελφότητας του Κρότωνα.
Οπότε και ισχύει : ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ = ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ= 1145
Το ποιος αντιπροσωπεύει την τριαδική υπόσταση των θείων όντων το έχω ξαναπεί είναι:
Ο ΔΙΑΣ-ΖΕΥΣ....ο πατήρ, Ο ΑΠΟΛΛΩΝ....ο υιός, και Η ΑΘΗΝΑ....το Άγιον Πνεύμα. 
Τώρα....οι αντιγραφείς....του Χριστιανισμού...καθότι κακέκτυποι και δολιοφθορείς αντιγραφείς....δεν ημπορούν να έχουν θέαση....εις ΑΝΥΨΩΣΗ...ΨΥΧΗΣ....διότι μιμούνται το πρότυπο...χωρίς να το καταλαβαίνουν...αν και το αισθάνονται. Να παρατηρήσω εδώ....ότι δια τους δύσπιστους ημιμαθείς Χριστιανούς....δεν τους κάνει πλέον εντύπωση....ότι ο δρόμος τούτος δεν βγάζει πουθενά....και ότι τόσα χρόνια...μετά την χρησιμοποίηση του Ιησού....πως είναι δυνατόν να μην έχουν βγάλει εις την Οικουμένη ΦΩΤΕΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ; ....που να λάμψουν εις την ιστορία....κι εξακολουθούν μόνον να αναπαράγουν το ένα και μοναδικό πρόσωπο του Χριστού...!!!  Αν πράγματι η κάθε Θρησκεία δεν αναπαράγει...φωτεινά μυαλά....και να έχει ένα πλούσιο πλουραλισμό Ιδεών....εκτός του ότι είναι μία μεγάλη απάτη...δεν προσδίδει και ωφέλεια εις τους κατοίκους της Γαίας. Γι’ αυτό και δεν άφησαν ....μέρα για μέρα που να μην έχουν βάλει και μία γιορτή...και ονόμασαν πολλούς από δαύτους άγιους....!!!
Ωστόσο...οι πολυάριθμοί ΕΛΛΗΝΕΣ σοφοί, σοφιστές, επιστήμονες, φιλόσοφοι, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ...κλπ οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνΕΙ ο ένας τον άλλον.... αναζητώντας την συνολική ΕΙΚΟΝΑ Θεάσεως....μας ανοίγουν τα «μάτια» μας....για την εξέλιξη και την ανέλιξη μας.
Η ιερά γεωμετρία ΑΔΕΛΦΙΑ... είναι αληθής και τριγωνική....λόγω της τριαδικότητας του Θείου Όντος.
ΖΩΟΓΟΝΙΚΟ+ΤΡΙΓΩΝΟ = 2433 → 12→ 3

ΤΡΙΑΔΙΚΗ+ΨΥΧΗ+ΑΡΜΟΝΙΑ= 2433 → 12→ 3

ΘΕΟΤΗΣ ΕΣΤΙΝ+ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ =2433 → 12→ 3

ΖΩΟΓΟΝΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ = ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑ= 2433
Ακόμη ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι :
ΚΥΒΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ= 1538
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΥΒΟΥ = 1538
ΝΟΗΣΙΣ  ΚΥΡΙΟΥ= 1538
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ= 1538......όπου : ΑΠΕΙΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ = π *(ΘΕΟΣ)
Η ίδια η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ....χωρίζεται σε ΜΥΘΟ+ΛΟΓΙΑ.....που σημαίνει ότι με αναγραμματισμό μετατρέπεται σε ΘΥΜΟΛΟΓΙΑ....δηλαδή ΑΔΕΛΦΙΑ....ο Λόγος...ο οποίος ερεθίζει τόσον την Ψυχήν δια των υπερβολών και των ελλείψεων των διηγήσεων των μύθων, όσο και την Διανοίαν μας δια της Λογικής και της Αναλογίας.
Πράγματι: ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ=ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΨΥΧΗ =2161
Η ΨΥΧΟΓΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ = ΥΠΑΡΞΙΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ = 2361
Εξάλλου: ΛΟΓΟΣ  ΥΛΗ = ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΘΕΟΥ  = 811

ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΡΗΤΑ =ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ= 2483 .

Φυσικά το μυστικό των πυθαγορείων ήταν η ύπαρξη των αρρήτων αριθμών δηλα δή το απόρρητο που δεν ήθελαν να μαθευτεί  από τον πολύ κόσμο, γι’ αυτό και δεν τα έλεγαν όλα και σε όλους αδιακρίτως. Θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ, ότι υπάρχουν άρρητα τα οποία δεν ανακοινώνονται...δια ευνόητους λόγους και πόσο μάλιστα εις το διαδίκτυο. Και το θέμα δεν είναι αν ξέρεις...πως τα εφαρμόζεις είναι η Ουσία ! Κι επειδή η Ουσία του Όντος εμπεριέχει μέσα Μαθηματικά...μία ανωτέρα Γνώση, τότε οι αριθμοί...αγιοποιούνται και παίρνουν σάρκα και όστα...εις την Φύση.
Ιδού Αδέλφια :
ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΝΟΜΟΣ=ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ=790.....Όλα εξάλλου στη φύση είναι Μαθηματικά....δεν είπαμε....!!!
Ο Πυθαγόρας ΑΔΕΛΦΙΑ.....ήταν τυχαίο πρόσωπο. Ήτανο πρώτος Διδάσκαλος της Αυτογνωσίας. Είναι ο μύστης που επέβαλε πρακτικά εις τους μαθητές του....την άσκηση της αυτογνωσίας.

Ο Ιάμβλιχος μας αναφέρει ότι οι μαθητές του ήταν μάλλον Μαθηματικοί, Φυσικοί και πόσον μάλιστα Ακουστικοί...διότι μόνον άκουγαν και δεν ρωτούσαν τίποτε  και αυτό εικάζεται ότι κρατούσε από 3 έως 5 χρόνια. Στην ανώτατη βαθμίδα φυσικά ήταν εκείνοι  που κατείχαν την ανώτατη Μύηση και Γνώση. Είχαν άσκηση σε μυστηριακές μυήσεις....ώστε να προβάλλουν τις αρετές, πρώτα πρώτα της σιγής...δηλα δή να μάθουν να σιωπούν αλλά και της εχεμύθειας....δηλα δή να κρατούν απόλυτα μυστικά απ' τους άλλους σε ότι άκουγαν και διδάσκονταν. Έτσι είχαν το προνόμιο με την θεληματική χρήση του Νου, να έχουν την κατάλληλη ηρεμία/αταραξία, και την αυτόβουλη κατεύθυνση της Σκέψης, όπου η Ηθική τους και η Λογική τους απαιτούσε και όχι να έχουν έντονα το συναίσθημα της συγκίνησης και σε οποιαδήποτε τυχαία, τυχάρπαστη  παρόρμηση από διάφορους ερεθισμούς του περιβάλλοντος. Επιδίωκαν συχνά την καταστολή των ορμών τους, της κάθε  επιθυμίας και του κάθε πάθους και όλων όσων αποτελούσαν  εμπόδιο στην Αυτογνωσία....που ήταν και το ζητούμενο. Αλλά αυτό δεν είχε τέλος....μιας και όταν έφευγαν από τη σχολή όφειλαν οι μαθητές ( μυημένοι ) να ημπορούν να εφαρμόζουν εις την υπόλοιπη  ζωή τους τις Αρετές....να γίνονται και τα φωτεινά παραδείγματα της Ζωής των άλλων.

Γι’ αυτό και οι αρχές τους είχαν να κάμουν με την τήρηση των Νόμων :

1) Το Νόμο της ευσέβειας. «Θεόν τίμα, πρώτα και σέβου»....έλεγαν.
2)) Το Νόμο της ευορκίας. «Σέβου όρκον» που σήμαινε την καθολική συνέπεια και ακριβή τήρηση του όρκου που τους δόθηκε, αλλά επίσης και της κάθε υπόσχεσης.
3)) Το Νόμο της τιμής προς τους γονείς. «Τους γονείς τίμα».
4) Τον Νόμο της εγκράτειας. «Ειθίζεο, γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνείας, θυμού...», δηλα δή να μάθεις να συνηθίζεις και να κυριαρχείς στις επιθυμίες πρώτα, πρώτα του φαγητού και του πιοτού, του ύπνου, των αφροδισίων γενετήσιων ορμών, καθώς και της οργής (θυμού). Απόφευγαν τις αισχρές πράξεις και με άλλους και όταν ήταν μόνοι τους.
5) Τον Νόμο της δικαιοσύνης. «Δικαιοσύνην ασκείν έργω τε λόγω τε».
6) Τον Νόμο ώστε να γνωρίζουν ότι πεπρωμένο είναι όλοι ανεξαιρέτως να πεθαίνουν και άρα να είναι πανέτοιμοι, αγνοί και ενάρετοι...έλεγαν....«Γνώθι θανέειν, πέπρωται άπασι».
7) Τον Νόμο της λιτότητας. «Υγείας της περί το σώμα χρη έχειν· αλλά μέτρον (το κανονικό ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο) ποτού, σίτου, γυμνασίων». Μία σωστή συμβουλή και προτροπή για την ίδια τη Ζωή.
8) Το Νόμο της ελευθερίας, ένα μεγάλο και πολύτιμο αγαθό, όπου μέσω της  αρετής πραγματώνεται η διαφύλαξή της. «Μηδέ ανελεύθερον ίσθι· επί πάσι μέτρον άριστον».
9) Το Νόμο της προσευχής. Να ημπορείς με θάρρος να αναλαμβάνεις  με το έργο της Δημιουργίας που σου έχει παραδοθεί και αφού προσευχηθείς εις τους (Θεούς)....να σε βοηθήσουν οι ίδιοι να τελειώσεις το έργο σου, την αποστολή σου. «Αλλ' έρχου επ' έργον θεοίσιν επευξάμενος τελέσαι».
10) Τον Νόμο της καθάρσεως του σώματος...αλλά και της ψυχής.
11) Τον Νόμο της συνεχούς επιδίωξη της φρόνησης. «Ηνίοχον γνώμιν στήσας καθύπερθεν αρίστην»....δηλα δή πάνω απ' όλα να έχεις άριστο κυβερνήτη το Νου.

Αλλά ΑΔΕΛΦΙΑ...Το αποκορύφωμα της πρακτικής εφαρμογής όλων αυτών δηλα δή της αυτογνωσίας των Πυθαγόρειων θα γινόταν  με τον καθημερινό αυτοέλεγχο κάθε βράδυ πριν από τον ύπνο τους .....με τα πολυθρύλητα τρία ερωτήματα:
Οι περίφημοι αυτοί στίχοι των «χρυσών επών» μας λέγουν τα εξής εις τους στίχους (40-45):«Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθαι. Πριν των ημερινών έργων λογίσασθαι έκαστον·΄Πη παρέβην; Τι δ' έρεξα; Τι μοι δέον ούκ ετελέσθη; Αρξάμενος δ' από πρώτου επέξιθι και μετέπειτα. Δεινά μεν εκπρήξας επιπλήσσεο· χρηστά δε τέρπου. Ταύτα πόνει· ταύτ' εκμελέτα· τούτων χρη εράν σε».
Δηλα δή σε ελεύθερη μετάφραση μας λέγουν: «Μη δεχθείς ποτέ στα μάτια σου τον ύπνο πριν εξετάσεις προσεκτικά ένα ένα όλα τα έργα της ημέρας εκείνης...ρωτώντας προσεκτικά τον εαυτό σου: Σε ποια πράγματα έσφαλα; Τι καλό έκανα; Τι έπρεπε να κάνω και το παρέλειψα;
Και αφού αρχίσεις από το πρώτο έργο της ημέρας προχώρα μέχρι το τελευταίο. Έπειτα από τον πλημμελή έλεγχο να επιπλήττεις, να καταδικάζεις τον εαυτό σου για τις κακές πράξεις που έκαμες.....για δε τις καλές πράξεις....να ευχαριστιέσαι ολόψυχα. Μ' αυτά και μόνον ασχολήσου, αλλά συγχρόνως να μελετάς με πολύ προσοχή....την ίδια σου τη Ζωή.»

Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε....η διδασκαλία των Πυθαγορείων....αν παρέμενε ως ισχυρό όπλο των μαθητών...τότε θα ήταν ικανή η ίδια η διδασκαλία.....να διαναδείξει το υπέροχο ηθικό της ύψος. Όσοι είχαν την δυνατότητα της πλήρης εφαρμογής, τότε διανοίγονταν μπροστά εις την νοητική τους οθόνη διάπλατα...ο δρόμος της ΕΝΟΡΑΣΗΣ.
Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ...η πνευματική ή ηθική κατάκτηση συντελείται μόνο με τον ανθρώπινο Νου. (Ν+ΟΥΣ ).
Το Εγώ νοεί, επινοεί, θαυματουργεί στις αποκαλύψεις των νόμων της φύσης. Όταν η ίδια η πηγή του αγαθού....κατορθώνει και σώζει και συγχρόνως ωφελεί τον καθένας μας....διότι αναβλύζει μέσα απ' το Εγώ, με την προϋπόθεση όμως να ανασκάπτεται ....επίμονα το ίδιο το Εγώ, δια του στοχασμού ώστε να αποκαλυφθεί και να αυτοκαλλιεργηθεί ....ώστε να αξιοποιήσει τις ικανότητές του διερευνώντας και καταστέλλοντας τις όποιες ορμές και πάθη.
Αν κατορθώσουμε ΑΔΕΛΦΙΑ....με συνεχείς προσπάθειες, τότε η διαυγής πηγή του ύδατος θα αναβλύζει από μέσα μας και θα πλημμυρίσει τις ΚΑΡΔΙΕΣ μας....το ίδιο μας....το Είναι....από ευφορία και ευτυχία.

Το κλειδί μας παραδίδεται λοιπόν δια την διάνοιξη της θύρας....της οποίας ο διερχόμενος Άνθρωπος θα κατευθυνθεί....εις την Ευδαιμονία και την Αυτογνωσία. Με την Αυτογνωσία θα φερόμαστε γρηγορότερα και σταθερότερα εις την  Γνώση και εις την Μάθηση, των οποίων την ακρότατη βαθμίδα κατέχει η απροσπέλαστη για τον άνθρωπο Σοφία....ίνα φτάσουμε εις την γαλήνη και την ηρεμία του Πνεύματος και της Ψυχής...που είναι οι προϋποθέσεις για την ευτυχία.
Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ οδηγούμαστε με την ηθική μας διαβίωση....εις την τελείωση, το ύψιστο σκοπό της γήινης ύπαρξης μας.

ΕΡΡΩΣΘΕ
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου