«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (μέρος δεύτερο)


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο Πυθαγόρας δίδασκε τους αριθμούς κατά βάση και πολλά άλλα επιστημονικής ή εσωτερικής φύσης θέματα και όχι μόνον διότι ήτο και μύστης. Οι αριθμοί, η γεωμετρία και η μουσική τον οδηγούσαν εις την κατανόηση των κοσμικών φαινομένων. Δεν είναι τυχαίον ασφαλώς και το όνομα του:

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ=80+400+9+1+3+70+100+1+200=864à8+6+4=18à1+8=9  (ΕΝΝΕΑ)….μας φωνάζει και μας δείχνει ο Πυθαγόρας.

Το όνομά του έχει 9 γράμματα….και ο πυθμένας του ονόματός του καταλήγει εις 9.

Σχ.10


Οι βασικές γραμμές διδασκαλίας του για τους αριθμούς, ειδικά για τους πρώτους δέκα από αυτούς, είναι ως εξής:

ΜΟΝΑΣ: Η Μονάδα αντιστοιχούσε με το Πνεύμα, τον Αιθέρα, την Ενέργεια, τη Δύναμη από την οποία γίνεται το όλον, το παν.....ΕΝ ΤΩ ΠΑΝ.

ΔΥΑΣ:  Η δυάδα είναι η ύλη....εκείνη που αποτελείται από νερό και γη.

ΤΡΙΑΣ: Η τριάδα είναι ο Χρόνος σαν (θεότητα), τουτέστιν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον....οι τρεις Μοίρες.

ΤΕΤΡΑΣ: Η τετράδα είναι ο Χώρος και η τάξη του Κόσμου. Η περίφημη Ιερή Τετρακτύς...που είναι δέκα συμβολικές στιγμές, τελίτσες.


Σχ. 11

Οι λεξαριθμικές αποδείξεις μας το δείχνουν:

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ = ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΡΕΥΝΑ =1626 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ = ΣΟΦΙΑ ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ=1626 ΙΕΡΟΣ  ΟΡΚΟΣ = ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ=845
Τη θεωρία της Τετρακτύος την προώθησε ο Πυθαγόρας, την οποία και συνέδεσε με την ύπαρξη των δέκα σωμάτων του δικού μας Ηλιακού Συστήματος.
Το σύμβολο της Ιερής Τετρακτύος ενώνοντας τις τελίτσες....μετατρέπεται εις το ακόλουθο σχήμα.


Σχ. 12

Η Α! ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ=ΕΣΤΙΝ Η ΙΕΡΑ ΔΕΚΑΣ=ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ=919à9+1+9=19à1+9=10

Το σχήμα τούτο το χρησιμοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι και οι μεταπυθαγόρειοι και αποτελείται από δέκα στιγμές τακτοποιημένες σ’ ένα τριγωνικό πρότυπο. Συνδέοντας έτσι τις στιγμές με διαφορετικούς τρόπους, προκύπτουν πολλά τρίγωνα και ορθογώνια σχήματα, όλα φιλικά συνδυασμένα με το Πυθαγόρειο μαθηματικό σύστημα με νοήματα και όρους, μέσω των οποίων εξηγούσε το πως αντιλαμβανόταν και κατανοούσε τις αλήθειες της Οικουμένης.

Η Ιερή Τετρακτύς ΑΔΕΛΦΙΑ....είναι η πηγή της Δημιουργίας. Σ’ αυτήν ορκιζόταν οι Πυθαγόρειοι. Είναι λοιπόν το άθροισμα των αριθμών: 1, 2, 3, 4.....ήτοι: (1+2+3+4=10) ΔΕΚΑΣ.

ΤΟ ΕΝ+Α=ΕΝΑΡΞΙΣ=426à4+2+6=12à1+2=3....μας δηλώνει το α! ιερόν τρίγωνον....και εξ ου και το ένα από τα δύο ονόματα του Διός...αρχίζει από το γράμμα Δ(έλτα).....και σ’ αυτό το τρίγωνον ορκίζονταν και οι Πυθαγόρειοι :

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ=ΟΡΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=1988...της α! Ιερής Τετρακτύος.

Η ιερή Τετρακτύς εις την γεωμετρική της θεώρηση....λαμβάνει ΑΔΕΛΦΙΑ...το παρακάτω σχήμα.

Σχ. 13

Αν προσεγγίσουμε τη Φιλοσοφική πλευρά του τριγώνου διαπιστώνουμε:

Α! πλευρά: Α+Β+Γ+Δ=1+2+3+4=10....δηλαδή το γράμμα Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Β! Πλευρά:Α+Ε+ς+Ζ=1+5+6+7=19...ήτοι...1+9=10....δηλαδή το Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Γ! Πλευρά: Ζ+Η+Θ+Δ=7+8+9+4=10....δηλαδή το Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Και αν προσθέσουμε όλα τα γράμματα έχουμε::

Α+Β+Γ+Δ+Ε+ς+Ζ+Η+Θ+Ι=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55à5+5=10...δηλαδή και πάλι Ι=10....που είναι ο ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ.

Με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνεται ότι στις λέξεις : ΘΙΟΣ ΛΟΓΟΣ....παραλείπεται ΑΡΧΙΚΏς το γράμμα Ε(ψιλον)....γιατί ακριβώς το γράμμα Ε.....συμπληρώνει τη θεία υπόσταση και γίνεται Θ(Ε)ΙΟΣ ΛΟΓΟΣ....όπου το ΕΙ....παρουσιάζεται εις την νοητική μας οθόνη....όπου ΕΙ=5+10=15à1+5=6.....ο αριθμός της Ψυχής............ΘΙΟΣ=289à2+8+9=19à1+9=10.....Ι=10

Επίσης: Α+Β+Γ+Δ+ς+Ζ+Η+Θ=ΜΕàΔ+Ε=Θ (9)=ΨΥΧΑ

ΨΥΧΑ=9.....ΘΥΜΟΣ(ψυχή ζώντος)=9.....ΝΕΚΥΣ(ψυχή νεκρού)=9...τουτέτσιν.....999....ΘΕΟΣ

(ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ...ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.....!!!
Σχ. 14

Σε μια δεύτερη ματιά....η Ιερή Τετρακτύς παίρνει το παρακάτω σχήμα:
Σχ. 15

Αυτό αναλύεται ακόλουθα ως εξής:

Α! Πλευρά:ΕΝ+ΔΥΟ+ΤΡΙΑ+ΤΕΣΣΑΡΑ=55+474+411+807=1747à1+7+4+7=19à1+9=10à1+0=1

Β! Πλευρά: ΕΝ+ΠΕΝΤΕ+ΕΞ+ΕΠΤΑ=55+440+65+386=946à9+4+6=19à1+9=10à1+0=1

Γ! Πλευρά:ΕΠΤΑ+ΟΚΤΩ+ΕΝΝΕΑ+ΤΕΣΣΑΡΑ=386+1190+111+807=2494à2+4+9+4=19à1+9=10à1+0=1

Όπως διαπιστώνουμε και οι τρεις πλευρές βγάζουν πυθμένα το 1....οπότε το τρίγωνον...έχει αντίστοιχα: 1...1...1...δηλαδή 111=ΕΝΝΕΑ=ΕΛΙΞς=ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ιερά Τετρακτύς από γεωμετρικής άποψης εμφανίζει εις το εσωτερικό της ένα κανονικόν εξάγωνον...όπως βλέπετε εις το παρακάτω σχήμα:
Σχ. 16

Αυτό μας το δείχνει φανερά και η λεξαριθμική ανάλυση:

ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ=ΙΕΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ=1380 και ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΕΞΑΓΩΝΟΝ=ΘΕΙΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ=Η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1750à1+7+5+0=13à1+3=4....Η  τετράδα αυτή σημειώνει και τα «κοσμικά σώματα» των τεσσάρων στοιχείων από τα οποία συντάχθηκε το Κοσμικό Σύμπαν.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ=2920à2+9+2+0=13à1+3=4...όπου 4....είναι το ΠΥΡ=580à5+8+0=13à1+3=4.....και τα τέσσερα στοιχεία της Γαίας.
Σχ. 17

ΠΕΝΤΑΣ: Η πεντάδα συμβολίζει τα πέντε στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο Κόσμος, ήτοι:

η ΓΗ, το ΥΔΩΡ, ο ΑΗΡ, το ΠΥΡ και ο ΑΙΘΗΡ.

Τα 4 στοιχεία της Γαίας και το πέμπτο ο ΑΙΘΗΡ.....όπου υπεύθυνος για τον Αιθέρα είναι ο Δίας Ζευς Τα πέντε αντίστοιχα πολύεδρα που συμβολίζουν τα παραπάνω στοιχεία .....είναι αντίστοιχα :

ο κύβος, το εικοσάεδρο, το οκτάεδρο, το τετράεδρο, το δωδεκάεδρο.

Είναι σημαντικό ΑΔΕΛΦΙΑ...να γνωρίζουμε ότι κάθε στοιχείο έχει τον καταλυτικό τρόπο επηρεασμού δια τα ζωτικά όργανα του σώματός μας.

Έτσι αντίστοιχα έχουμε :

ΓΗ: Η Γη εκδηλώνεται σ’ εμάς εις τα οστά, εις τους όνυχες, εις τα δόντια, εις τους μυς, εις τους χόνδρους, εις τους τένοντες, εις το δέρμα, εις τα μαλλιά και εις τη μύτη μας.

ΥΔΩΡ: Το Ύδωρ ελέγχει το πλάσμα, το αίμα, το σάλιο, τα πεπτικά υγρά, το κυτταρόπλασμα, τις βλέννες και τη γεύση μας..

AΗΡ: Ο Αήρ συνδέεται με τους μυς, εις την λειτουργία των πνευμόνων και του εντέρου, καθώς και εις την κυτταρική κινητικότητα και εις την αφή μας.

ΠΥΡ:  Το Πυρ είναι υπεύθυνο δια την ομαλή λειτουργία των ενζύμων, την ευφυΐα, το πεπτικό σύστημα, το μεταβολισμό και την όραση μας.

ΑΙΘΗΡ: Ο Αιθέρας έχει σχέση με το στόμα. τα ρουθούνια, το θώρακα, την κοιλιά, την αναπνευστική οδό, τα κύτταρα και τον ήχο μας.

ΕΞΑΣ: Η εξάδα συμβολίζει τα έξι είδη εμψύχων όντων...δηλα δή τους Θεούς, τους Δαίμονες, τους Ήρωες, τους Ανθρώπους, τα Ζώα και τα Φυτά. Ο αριθμός (6) ς (στίγμα)...αριθμός της Ψυχής...ονομάζεται...Γάμος διότι ΑΔΕΛΦΙΑ.... εκτός του ότι συνδέεται με τις μετεμψυχώσεις/μετανσαρκώσεις....είναι και η πλευρά του ψυχογονικού κύβου...ως ο πρώτος τέλειος αριθμός....δηλα δή το άθροισμα των μερών του μας δίνει πάλι το 6.

 6:6=1............6:3=2...........6:2=3........ ήτοι: 1+3+2=6.....όπου 6 πυθμένα βγάζουν αντίστοιχα και οι λέξεις: ΚΥΒΟΣ=762à7+6+2=15à1+5=6.....και ΓΑΙΑ=15à1+5=6....και ΕΛΙΞ=105à1+0+5=6

Είναι ακριβώς το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου με πλευρά την Ιερή Τριάδα, 3,4,5....εξ αυτού και ο ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ.....μετατρέπεται και ισοδυναμεί με ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ......όπου 3+4+5=12à1+2=3....ασφαλώς το κάθε νούμερο(ψηφίο)...όπως προβάλλει σχηματικά...αλλά και νοηματικά....εις τους οφθαλμούς μας....μας δίνει και τη αντίστοιχη γνώση: ΤΟ ΨΗΦΙΟΝ=ΓΝΩΣΙΣ=1708

ΕΠΤΑΣ: Η επτάδα παριστάνει τους ΕΠΤΑ πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος καθώς και το νόμο της ΕΞ-ΕΛΙΞ ΗΣ. Είναι Ο ΣΕΠΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και σημειώνει τις φάσεις της Σελήνης. Όντως αμήτορας, παρθένος, ηγεμών, άρχοντας των όλων, ΕΝ ΘΕΟΣ, «αεί όντα», επτάφωτος, επτάψυχος, επταεπίπεδος και άρρητος. Ο αριθμός 7 είναι αφιερωμένος εις την έκφανση του Ενός που αποκαλείται : Η ΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑ.

(Η ΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑ=8+9+5+10+1+1+9+8+40+1=92)....όπου 92 είναι και τα στοιχεία της ύλης....!!!

Το ψηφίον 7 μας δείχνει τη φιλοσοφία των Πυθαγόρειων: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ=ΜΥΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ=3544à3+5+4+4=16à1+6=7, όπου το 7 ΕΠΤΑ διέπει την γήινη μας ζωή από το όταν είμαστε έμβρυα....σ’ όλα τα ζωτικά μας όργανα, όπου αναπτύσσονται επί 7....αλλά και στη συνέχεια στη ζωή μας...ως Θεία Όντα που είμαστε....και η αλλαγή της πνευματικότητας μας αλλάζει ανά 7 έτη: 1Χ7=7...2Χ7=14...3Χ7=21....4Χ7=28....5Χ7=35...6Χ7=42...7Χ7=49....8Χ7=56...9Χ7=63....10Χ7=70.....όπου και ολοκληρώνεται ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων.....φυσικά κάτω από συγκεκριμένες κλιματολογικές και άλλες συνθήκες επιμηκύνεται ό μέσος όρος αντίστοιχα σε : 11Χ7=77...12Χ7=84....13Χ7=91....14Χ7=98....15Χ7=105....ΟΚΤΑΣ: Η οκτάδα μας υποδηλώνει τις 8 ουράνιους  φθόγγους της μουσικής κλίμακας, δηλα δή....την Αρμονία του Κόσμου.

ΕΝΝΕΑΣ: Η εννεάδα μας δείχνει τους ΕΝ +ΝΕ +Α κοσμικούς χώρους του Στερεώματος. 

ΔΕΚΑΣ: Η δεκάδα ΑΔΕΛΦΙΑ...είναι αυτό καθ’ εαυτό ολόκληρο το Σύνπαν

Σχ. 18


ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
 (συνεχίζεται......)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου