«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ-ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (1ο μέρος)


ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ένα τετράγωνο θεωρείται μαγικό αν το άθροισμα των αριθμών των γραμμών, των στηλών και των διαγωνίων του είναι σταθερός αριθμός. Χρησιμοποιώντας διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς από  1 - η2, όπου η  είναι ο αριθμός των τετραγώνων της μιας πλευράς. Κανονικά υπάρχουν δύο διαφορετικοί μέθοδοι κατασκευής μαγικών τετραγώνων περιττής και άρτιας τάξης. Ενιαία μέθοδος κατασκευής τετραγώνων δεν υπάρχει. Η μέθοδος κατασκευής μαγικών τετραγώνων περιττής τάξης βασίζεται στην πυραμιδοειδή διάταξη, δια την κατασκευή ενός τετραγώνου τρίτης τάξης. Μαγικά τετράγωνα με τέσσερις αριθμούς είναι αδύνατον να κατασκευαστούν.

Το Πνεύμα  ΑΔΕΛΦΙΑ....εκδηλώνεται όταν εξισώνεται με τον γάμο δηλα δή τον πολλαπλασιασμό....της Υλικής μάζας με την Ψυχή....τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός.... ήτοι οι γνώσεις μας δια την σύνδεση της Ψυχής με τα τετράγωνα του φωτός. Το αστρικό μας σώμα ως κινητικό κέντρο εξαναγκάζει ώστε να υπάρχει εις κίνηση το φυσικό μας σώμα. Γι’ αυτό και οι αθλητές συνήθως φροντίζουν ώστε να φαντάζονται πολύ έντονα  στο μυαλό τους την επίτευξη...που επιδιώκουν πριν καν την επιχειρήσουν. Έτσι το υλικό σώμα ως φορέας υποτάσσεται στην φαντασία του καθενός. Εννοώ για συνειδητή κατάσταση και όχι για την μηχανική ασυνείδητη φαντασία. Έτσι όσοι καταφέρνουν και παρατηρούν την διάλυση των φυσικών τους αισθήσεων στις αντίστοιχες αστρικές κατά την διάρκεια του υπναγωγούμενου φαινομένου, αφού έχουν διατηρήσει κάποια στοιχειώδη συνείδηση...αντιλαμβάνονται καλύτερα την διέγερση των τριγωνικών σπινθήρων του φωτός σε υπέροχους σχηματισμούς που θυμίζουν «συμμετρικά υφαντά». Ας μην ξεχνάμε ότι η μελέτη των διαφόρων σχημάτων και των κραδασμών τους...αναδείχθηκαν από παλιά εις την αρχαιότητα εις πολύτιμα κοσμήματα των ναών και των ιερών ταπήτων. Οι διάφοροι λαοί της ανατολικής παράδοσης αφού αντέγραψαν τις γνώσεις των Ελλήνων...το ίδιο έκαναν και στα μαθηματικά, ώστε τα μαγικά τετράγωνα του φωτός να περιγράφουν έως σήμερα την δημιουργία. Υπάρχουν και τα μαγικά τετράγωνα για τους αστρολογικούς πλανήτες, όπως θα δούμε και παρακάτω:ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (3Χ3)=ΓΑΙΑΣΣχ. 1
 

Το τετράγωνον της ΓΑΙΑΣ (3Χ3) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 15....ήτοι: (9Χ10):2=45....και 45:3=15.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+67++8+9=45à4+5=9.....η ΕΝΝΕΑΣ....μας φωνάζει....και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΓΑΙΑΣ.

( Ό ΑΡΙΘΜΟΣ 15=ΕΙ.....Ε=5 και Ι=10.....όπου 5+10=15.....και 1+5=6....Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (4Χ4)=ΔΙΟΣ
Σχ. 2
 

Το τετράγωνον του ΔΙΟΣ (4Χ4) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 34....ήτοι: (16Χ17):2=136....και 136:4=34.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=136à1+3+6=10...ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΔΙΟΣ..........................................................................................................................ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (5Χ5)=ΑΡΕΩΣ
Σχ. 3
 

Το τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ (5Χ5) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 65...ήτοι: (25Χ26):2=325....και 325:5=65.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25=325à3+2+5==10Ι      Α! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ.ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (6Χ6)=ΗΛΙΟΥ
Σχ.4


Το τετράγωνον του ΗΛΙΟΥ (6Χ6) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 111...ήτοι: (36Χ37):2=666....και 666:6=111.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36=666à6+6+6=18à1+8=9...η ΕΝΝΕΑΣ ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΑΡΕΩΣ..............................................................................................................................ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (7Χ7)=ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Σχ. 5


Το τετράγωνον της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (7Χ7) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 175...ήτοι: (49Χ50):2=1225....και 1225 :7=175.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49=1225à1+2+2+5=10à...η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ...........................................................................................................................

ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (8Χ8)=ΕΡΜΗΣ

Σχ.6


Το τετράγωνον του ΕΡΜΗ (8Χ8) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 260...ήτοι: (64Χ65):2=2080....και 2080 :8=260.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64=2080à2+0+8+0=10à...η ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον του ΕΡΜΗ.ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (9Χ9)=ΣΕΛΗΝΗΣ

Σχ. 7

Το τετράγωνον της ΣΕΛΗΝΗΣ (9Χ9) έχει άθροισμα κάθε στήλης, γραμμής αλλά και διαγωνίου τον αριθμό 369...ήτοι: (81Χ82):2=3321....και 3321 :9=369.

Δεν είναι τυχαίον ότι: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81=3321à3+3+2+1=9....η ΕΝΝΕΑΣ...μας φωνάζει και μας καλεί εις το μαγικόν τετράγωνον της ΣΕΛΗΝΗΣ.
ΜΑΓΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ (27Χ27) ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣΣχ.8


Το κενό τετράγωνο αντιστοιχεί στο παρακάτω τετράγωνο...δηλαδή εις το μαγικόν τετράγωνον (3Χ3) που προκύπτει από τα ΕΝΝΕΑ εσωτερικά τετράγωνα (9Χ9) της ΣΕΛΗΝΗΣ.....από το αρχικό μαγικόν τετράγωνον (27Χ27) του ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.Σχ.9

…………………………………………………………………………………………

Ο Πυθαγόρας, ο μέγιστος Έλληνας μαθηματικός, και φιλόσοφος  μας μίλησε για την ουσία των όντων και τους αριθμούς ως πνεύματα. Το Σύμπαν προήλθε από το υπάρχον χάος μέσα από τη μορφή, δηλαδή το μέτρο και την αρμονία. Πρώτος ο Πυθαγόρας λοιπόν το ονόμασε Κόσμο, δηλαδή «Τάξις», εξ αιτίας της αρμονίας που επικρατούσε σ’ αυτό. Όταν έμπαινες στο «Ομοκαείον»  εις την είσοδό του υπήρχε ένα άγαλμα του Ερμή του Λογίου, όπου είχε την εξής επιγραφή:  «Εκάς βέβηλοι». 

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

 ( συνεχίζεται......) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου