«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Στα άδυτα της Μασονίας. Μοναδικές πληροφορίες για την Μύηση, τα Σύμβολα και τους Χαιρετισμούς (Μέρος πρώτο).

      Δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος να μην έχει ακούσει να γίνεται λόγος περί των Ελεύθερων τεκτόνων (των Μασόνων). Όλος ο κόσμος γνωρίζει, ότι υφίσταται ένα είδος παγκόσμιου Εταιρίας η οποία έχει οπαδούς συντεταγμένους καθ΄ομίλους μυστικούς σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οι οπαδοί αυτής της μυστικής εταιρίας, λέγουν ότι πρόκειται περί φιλανθρωπικού συστήματος με απώτερο σκοπό η βοήθεια των φτωχών. Ουδεμία ανάμιξη (ισχυρίζονται) ότι έχουν με την πολιτική  και λοιπά αξιώματα και περιορίζονται μόνο προς την θρησκεία τους, που είναι η επίκλησης του γνωστού θεού τους «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος» (ΜΑΤΣ).  Τα δόγματα του Ελευθεροτεκτονισμού είναι δέκα, τα εξής:
1.Το Σκωτικό, βαθμοί 33. Το πρώτο και αρχαιότερο, ισχύει στις περισσότερες χώρες (και Ελλάδα).
2. Το γαλλικό, βαθμοί 33.
3. Της Υόρκης ή της Βασιλικής Αψίδος, βαθμοί 30.
4. Το Ηρωδώμ, βαθμοί 30.
5. Το Σκωτικό, μεταρρυθμισμένο όπως το Γαλλικό.
6. Το Σκωτικό, Φιλοσοφικό. Βαθμοί 15.
7. Το Ζιννενδόρφ, βαθμοί 7.
8. Το Εκλεκτικό, βαθμοί 3-5.
9. Το Σβέδενβοργ, (Σουηδικό) βαθμοί 12.
10. Το Μισραϊμιτών, βαθμοί 90.

Το σύστημα ιεραρχίας έχει ως εξής:

Πρώτη Τάξη:

1ος Βαθμός: Μαθητής
2ος Βαθμός: Εταίρος
3ος Βαθμός: Διδάσκαλος

Δεύτερη Τάξη:

4ος Βαθμός: Μυστικός Διδάσκαλος
5ος Βαθμός: Τέλειος Διδάσκαλος

Η «Ανατολή» της Ελλάδος και το «Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού της Ελλάδος» έχουν 141 Στοές στην Αθήνα.

Οι βαθμοί τους έχουν ως εξής:

6ος Βαθμός: Γραμματεύς εξ Απορρήτων
7ος Βαθμός: Έφορος και Δικαστής
8ος Βαθμός: Επόπτης Οικοδομών
9ος Βαθμός: Διδάσκαλος Εκλεκτός των 9
10ος Βαθμός: Έξοχος Εκλεκτός των 15
11ος Βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των 12
12ος Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων
13ος Βαθμός: Ιππότης της Βασιλικής Άψίδος
14ος Βαθμός: Μέγας Εκλεκτός, Τέλευς και Υπέρτατος Τέκτων

Τρίτη Τάξη
15ος Βαθμός: Ιππότης Ανατολής ή του Ξίφους
16ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ

Τέταρτη Τάξη
17ος Βαθμός Ιππότης Ανατολής και Λύσεως
18ος Βαθμός: Πρίγκηψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος

Πέμπτη Τάξη
19ος Βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ
20ος Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών
21ος Βαθμός: Νωαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης
22ος Βαθμός: Ιππότης Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκηψ του Λιβάνου
23ος Βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής
24ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Σκηνής
25ος Βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Όφεως
26ος Βαθμός: Πρίγκηψ της Χάριτος
27ος Βαθμός: Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού
28ος Βαθμός: Ιππότης του Ήλιου.
29ος Βαθμός: Σκώτος Ιππότης του Αγ. Ανδρέου
30ος Βαθμός: Ιππότης, Ιππότης του Λευκού και Μέλανος Αετού

Έκτη Τάξη:
31ος Βαθμός: Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης δικαστής
32ος Βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού

Έβδομη Τάξη:
33ος Βαθμός: Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής. 
Η αίθουσα της στοάς ονομάζεται ναός. Στην αρχή του ναού προηγείται άλλος μικρότερος θάλαμος, καλούμενος και πρόναος. Το δώμα του ναού υποβαστάζεται από δώδεκα στύλους, στων όποιων παρίστανται τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού.  Το ορόφωμα παριστά τον ουράνιο θόλο τον οποίον κοσμούν οι αστερισμοί, του Ωρίωνος, των Πλειάδων, των Υάδων, τα αστερία ο Αλντεμπαράν, ο Ρήγουλός, η Μεγάλη Άρκτος, ο Στάχυς, ο Ανταρης, και οι πλανήτες ο Ζευς, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Κρόνος. (Εδώ κατανοούμε την σχέση & την γνώση που έχουν-χρησιμοποιούν όλα τα μυστικά τάγματα, με τους αστερισμούς και τους πλανήτες, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς στα μεγάλα στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά γεγονότα).Οι Αδελφοί μασόνοι έχουν για την αλληλογραφία τους, μυστικά αλφάβητα τα οποία ποικίλουν κατά τις διάφορους βαθμούς της ιεραρχίας. Αναλυτικά δείτε τις κάτωθι φωτογραφίες.Υπάρχουν και μερικές εκφράσεις που έχουν καθιερωθεί δια της συντομογραφίας, όπως:


Π.´. Δ.´. Τ.´. Μ.´. Α.´. Τ.´. Σ.´. που σημαίνει: «Προς Δόξα Του Μεγάλου Αρχιτέκτονος Του Σύμπαντος».   
Π.´. Π.´. Μ.´. Λ.´. Τ.´. Τ.´. Σ.´. Σ.´. που σημαίνει: «Προ Πάντων Μην Λησμονείτε Τα Τεκτονικά Σας Σύμβολα».
 

Οι δοκιμασίες των υποψήφιων μασόνων ποικίλουν ανάλογα με την στοά, το δόγμα και τον βαθμό που εξετάζεται. Κάθε βαθμός έχει: ΤΑΞΗ, ΣΗΜΕΙΟ, ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΣΥΝΘΗΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ, ΙΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΚΡΟΥΣΙΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΔΙΑΣΗΜΑ (στολή).ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 4ος βαθμός

ΤΑΞΗ: Τίθεται εις την τάξη με τον βαθμό του Διδασκάλου.

ΣΗΜΕΙΟ: Θέτει επί του στόματος κατά πλάτος, τον δείκτη και το μέσο δάκτυλο, της δεξιάς χειρός. Καλείται δε το σημείο αυτό «σημείο σιγής».

ΨΗΛΑΦΗΣΗ: Δίνουν αμοιβαίως τα χέρια τους κατά τον τρόπο των Διδασκάλων και προχωρούν μέχρι τον αγκώνα, κινώντας επτά φορές τον βραχίονα και διασταυρώνοντας τις δεξιές κνήμες.

ΣΥΝΘΗΜΑ ΔΙΑΒΙΒΆΣΕΩΣ: «Ζίζα», που σημαίνει «λαμπρότης» και είναι το όνομα του υιού του Ιωνάθαν.

ΙΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: Ιώδ, Αδοναή Di, Iβα.

ΗΛΙΚΙΑ: Τρις εικοσιεπτά έτη συμπληρωμένα.  

ΒΑΔΙΣΜΑ: Το ίδιο μετά του δασκάλου.

ΚΡΟΥΣΙΣ: Επτά χτυπήματα ως εξής: 000000-0.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από την αυγή, έως την έναρξη της νύχτας.

ΔΙΑΣΗΜΑ: Η εμπροσθέλα λευκή ζώνννυμένη δια μαύρης ταινίας, με περιστήθιο κυανό επί του οποίου υπάρχει κεντημένος ή ζωγραφιστός ένας οφθαλμός. Εις το μέσον της εμπροσθέλας φέρονται δύο κλάδοι, ο ένας από δάφνη και ο άλλος από ελιά, σχηματίζοντες στεφάνι ανοιχτό, και στο μέσον το γράμμα «Ζ».


Οι τακτικές ερωτήσεις που γίνονται για την είσοδο στον ναό είναι:

Ερώτηση: Είστε Μυστικός Δάσκαλος;  
Απάντηση: Είμαι περήφανος δια τούτο.
Ερωτ.: Που γίνατε δεκτός;
Απαντ.: Υπό την δάφνην και την ελαίαν.
Ερωτ.: Πώς γίνατε δεκτός εις τον βαθμό αυτόν;
Απαντ.: Προβιβασθείς από του γνώμονος εις τον διαβήτην. 
Ερώτ.: κατά ποία ώρα ανοίγει η Στοα; 
Απαντ.: Η λάμψη της ημέρας απεδίωξε τα σκότη και το μέγα φως αρχίζει να αναφαίνεται.
Ερωτ.: Κατά ποία ώρα κλείνει η Στοα;
Απάντ.: Εις το τέλος της ημέρας.
Ερώτ.: Τι ηλικία έχετε;
Απαντ.: Tρις εικοσιεπτά έτη.
 

2 σχόλια:

  1. ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Η Ε Λ Λ Α Σ ( Ο ΔΙΑΣ - Ο ΠΕΡΣΕΥΣ - Ο ΟΡΦΕΥΣ - ΟΙ 7 ΣΟΦΟΙ - Η ΦΟΛΟΣΟΦΙΑ κλπ ) τα υπόλοιπα μας είναι αδιάφορα και αδιάφορα . είναι μηδέν μπροσά τους.-

    ΑπάντησηΔιαγραφή