«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ....ΚΥΚΛΟΥ : ΕΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 360 ΜΟΙΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

Οι πρόγονοί μας….μας έδωσαν σημάδια….μέσω των αναπαραστάσεων…μέσω των κειμένων…αλλά και από τα ίδια τα αρχαιοελληνικά μας μνημεία….τα οποία χρήζουν έρευνας και μελέτης.
Για να μπορέσουν να αναπαριστάνουν τη δομή του Πλανητικού Συστήματος….καταμέτρησαν εις το δάπεδο της ΘΟΛΟΥ της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ….έναν ΚΥΚΛΟ….όπου εκεί κατέγραψαν τους Πλανήτες…σε σχέση με το χωροχρόνο…του Σύμπαντος Κόσμου.


ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ

Αν ενθυμείστε εις το προηγούμενο άρθρο…είχα γράψει για το 360+1…..που αντιπροσωπεύει ….το σύνολο των στοιχείων με τα κενά διαστήματα που είναι ανάμεσα και μας δίδουν ακριβώς το άθροισμα 360+1….καθόλου τυχαίο…διότι είναι καθ’ ομοίωσιν όπως και το σχέδιο της κάθε πόλεως…που θα εφάρμοζαν οι μεταγενέστεροι Έλληνες.
Ο αριθμός 1….ευρίσκεται εις το κέντρο του Κύκλου….συντονίζοντας όλο το σύνολο του δαπέδου/κύκλου….με λευκό χρώμα….και είναι άσπρο συμβολικά για να εκφράζει το Ηλιακό Έτος….εις το φυσικό Σύμπαν της θείας Ουράνιας Οντότητας του Ήλιου/Απόλλωνα…εις τα ύπατα Ολύμπια Αιθερικά Δώματα.
Έτσι αποτύπωσαν τέσσερις κύκλους …του χρόνου για τον πλανήτη Γαία. Οι κύκλοι αυτοί αντιπροσώπευαν αντίστοιχα:
Α) Τον Ημερονύκτιο Κύκλο….που εναλλασσόταν η νύκτα…με γκρι ρόμβους….και η ημέρα με λευκούς ρόμβους.
Β) Τον Μηνιαίο Κύκλο…είχε να κάμει με τον σκοτεινόχρωμο δακτύλιο….που περιελάμβανε αντίστοιχα τους 14 Κορινθιακούς κίονες και τα 14 διαστήματα μεταξύ των κιόνων….τουτέστιν 28 ημέρες του Σεληνιακού Κύκλου.
Γ) Τον Ετήσιο Κύκλο….για το Ηλιακό Έτος των 360+1 ημερών.
Δ) Τον Τέλεο Ενιαυτό….ή αλλιώς Μετάπτωση των Ισημεριών των 26 χιλιάδων περίπου ετών…που εκπροσωπούνταν με τους 26 Δωρικούς Κίονες και τα 26 Διαστήματα εκτός του τοίχου....του σηκού.


ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ

Ο βασικός στόχος των Προγόνων μας ήταν….να μας αφυπνίσουν ώστε να αντιληφθούμε την Ηλιοκεντρική μας Φύση…μέσω του Γεωκεντρισμού….ώστε η Ψυχή μας να ενεργοποιηθεί…και να ετοιμαστεί χωροχρονικά για την ίδια μας την ύπαρξη….όπου ο αριθμός 361 που εμφανίζεται σχεδιαστικά πάνω στο δάπεδο….να μας προσδιορίζει τις 360 ημέρες ολοκληρώνοντας έναν ετήσιο Κύκλο και μέσω του αριθμού 1….την έναρξη του νέου Κύκλου….δηλαδή η σύνδεση αυτή του χωροχρόνου….(χώρου και χρόνου)….όπου 360+1….συμβολίζει τον χρόνο….και το +1…συμβολίζει το χώρο….ώστε να γίνει μία ένωσις….μία γέφυρα επικοινωνίας…..με την Αιώνια, Αθάνατη Ζωή….μέσω της Ουράνιας Πρόνοιας.
Οι 360 σταυροί…που απεικονίζονται εις το Θόλο της Επιδαύρου….ορίζουν και τις 360ο μοίρες του χώρου…δηλαδή τις μοίρες του Ζωδιακού Κύκλου του Διονυσίου Ζαγρέως…όπου ο ΣΤΑΥΡΟΣ….συμβολίζει αντίστοιχα τις πράξεις Υπάρξεως μας…όπου κάθε ΥΠΑΡΞΙΣ….με αναγραμματισμό γίνεται ΠΡΑΞΙΣ+Υ….της ΔΙΑΝΟΙΑΣ….ώστε η Ανθρώπινη Διάνοια….να κατανοήσει τας επί μέρους εντός του Όλου και τα πάντα εντός του Όλου….δια του Λόγου/Αναλογίας....της ΑΙΩΝΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ…που διέπεται από το Νόμο.
Στόχος των προγόνων μας ήταν να βρεθούμε σε ενεργή δράση, με πρακτική εφαρμογή….μέσω της ΑΡΕΤΗΣ….και της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ….όπως σχεδιάστηκε στο δάπεδο και την οροφή του Θόλου…δείχνοντας μας….ότι δεν υπάρχει τυχαίον….και ότι ο κάθε Ναός….έχει να μας δείξει και να μας «πει» ρητά και άρρητα… «πράγματα» ..... που μας υποδεικνύουν την οδό...που οφείλουμε να ακολουθήσουμε εις την ζωή μας.


ΤΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

Έτσι συνοψίζοντας…ο Θόλος….μας ομιλεί και μας δείχνει…τον Μακρόκοσμο με την περιστροφική κίνηση της Γαίας…όπου δημιουργεί το ημερονύκτιο….και η περιφορά της …των 280 ημερονυκτίων επί του Ζωδιακού….που συνδυάζεται…μετά των Κύκλων της Σελήνης….είναι ακριβώς η σύνδεση με τον Μικρόκοσμο.
Το ίδιο το Ηλιοκεντρικό Σύστημα….συντονίζει το Μέγιστο…μετά του Ελαχίστου…όμως αίτιον του συντονισμού είναι η Γαία…που πραγματοποιεί την περιστροφή περί του άξονά της και την περιφορά επί της Ελκτικής…..που συνοδεύεται από την Σελήνη.
Όπως ήδη σας έχω γράψει….ο αριθμός 6….είναι ο αριθμός της ΨΥΧΗΣ …..γιατί ακριβώς είναι η ΕΙΚΟΝΑ της Ψυχής μας….μοναδικός και ΤΕΛΕΙΟΣ….έτσι και ο αριθμός 28….μας αποκρύπτει την αριθμοσοφική....έννοια του αριθμού 280. Πράγματι έχουμε:
28: 28=1
28:2=14
28:4=7
28:7=4
28:14=2
Άρα ο αριθμός 28 είναι τέλειος ....αφού το άθροισμα των διαιρετών του ισούται με τον εαυτό του: 1+2+4+7+14=28.
Συμβολικά ο αριθμός 28…μας συνδέει με τον Κύκλο των ημερονυκτίων περιφορών της Σελήνης…γύρω από τη Γαία….ώστε αν πραγματοποιηθούν οι ....10 Σεληνιακοί Κύκλοι….ώσπου να φθάσουμε στον επίμαχο αριθμό 280….!
Αυτός ο αριθμός εις τον μικρόκοσμο μας….σηματοδοτεί τις ημερονύκτιες περιστροφές της Γαίας….όπου χρειάζεται το έμβρυο….για να ολοκληρώσει εντός της μήτρας το σωματικό του φορέα….ώσπου να εμφανισθεί ως νήπιο επί της Γαίας….εις το Φως του Ήλιου….που κυοφορείται από την προστασία των 10 Σεληνιακών Κύκλων. Δηλαδή ο αριθμός 28 ….μας ομιλεί περί της κυοφορίας του Σώματος και της Έλευσης της ΨΥΧΗΣ μας….όπως μας παραδόθηκε εις το εσωτερικό της Θόλου…της Επιδαύρου.
Ας δούμε όμως τον Επταδικό Νόμο….πως παρουσιάζεται εντός του σχεδίου…του δαπέδου….όπου ο αριθμός όλων των τροχιών…..παρατηρούμε ότι αποτελείται από τα πολλαπλάσια του αριθμού επτά (7)…με υπερίσχυση του αριθμού 28…όπου ο μαύρος δακτύλιος….μεταξύ του Ήλιου και των Πλανητών Ερμή και Αφροδίτης…φέρει ακριβώς 7 διαχωρισμούς….διότι η δυναμοενέργεια του σεπτού αριθμού 7….δίνει το πρόσταγμα για τον ΕΠΤΑΔΙΚΟ ΝΟΜΟ…ώστε να δράσει ΑΔΕΡΦΙΑ…μικροκοσμικά μέσω των 7 Πλανητών….επί των 7 μικροκοσμικών ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ…του ανθρώπινου σώματος.
Ο αριθμός 280…ενδύεται και αναδύεται μέσω του σωματικού μας φορέα…για την ενσάρκωση της Ψυχής μας….αφού πολλαπλασιασθεί με τον αριθμό 10….της Ιεράς Τετρακτύος….και αυτό συμβολικά εκφράζεται ως ένσαρκος και άσαρκος εντός του δαπέδου…μέσα στο χωροχρόνο….και επάνω εις την οροφή εκτός του Μνημείου….προ των ενσαρκώσεων….και αφ’ ετέρου….μετά και την οριστική μας αναχώρηση.....ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.
Έτσι ο θείος αριθμός….7….επί του αριθμού…4…..συνδέει το αριθμό ….28….μετά της έλευσης της Ψυχής μας…εις τον Ζωδιακό Κύκλο…γι’ αυτό και ο αριθμός 7….ΑΔΕΛΦΙΑ…έπεται της ΕΜΨΥΧΩΣΕΩΣ….του αριθμού…6. Έτσι μετά την ολοκλήρωση του σωματικού φορέα...28Χ10=280....και τη γέννηση του τέκνου....εξυφαίνεται...εις το φυσικό πεδίο...ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ φορέας της ΨΥΧΗΣ μας...ώστε να επουλώσει τα τραύματα των Αιθερικών φορέων των δύο Ψυχών Νηπίου και Μητρός...όπου και ο αριθμός 40...είναι οι χωρισμένοι 40 ορθοί και 40 πλάγιοι....οπότε και 80....εις το σύνολο ΣΤΑΥΡΟΙ....ώστε ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ φορέας της Μητρός από τη γέννηση του τέκνου....να απαιτούνται ακριβώς 40...ημερονύκτια....οπότε η παράδοσις μας ακόμη και σήμερα....μας δείχνει ότι κανονικά....εξ ου και το σαρανταήμερο για τα μωρά....διότι τα 40 ημερονύκτια....εκπροσωπούν την διάλυση του Αιθερικού φορέα της Ψυχής...επειδή ακριβώς βρίσκεται εντός του χώρου του σηκού...υπό τη δικαιοδοσία της Σελήνης. Δηλαδή ο αριθμός 40...το μισό του αριθμού 80.....αναφέρεται επακριβώς εις την ΕΛΕΥΣΗ της ΨΥΧΗΣ μας ...εις τον ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ.
Επομένως ο αριθμός 80...εντός της οροφής μοιάζει με Π+ΥΛΗ ...όπου διερχόμενη η ΨΥΧΗ.....εξυφαίνει και διαλύει τον Αιθερικό της φορέα...διότι 80=40+40.....όσα και τα ημερονύκτια περιστροφής της Γαίας....που απαιτούνται ΑΔΕΛΦΙΑ.....για τη σύνθεση και αποσύνθεση του ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ φορέα....σε σχέση με τον Ήλιο.....οπότε ο αριθμός 280....ορίζει επακριβώς τον αριθμό των 10 Σεληνιακών μηνών.ΤΡΙΜΟΡΦΗ  ΕΚΑΤΗ

Η Μυθολογία μας λέγει....ότι θεά Εκάτη.....λέγεται Σεληναία....διότι πράγματι η Σελήνη είναι η οικία της....οπότε ο χώρος του Αιθερικού Πεδίου της Γης.....που ευρίσκεται γύρω από τη Γαία....και είναι υπεύθυνος ο Δίας Ζευς....είναι ο χώρος εις τον οποίον δύναται να ταξιδεύσει ο ΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΕΛΙΞς=111)...δια του Αιθερικού του σώματος...δηλαδή οι Ψυχές των Νεκρών....κατά τις πρώτες 40 ημέρες...γι’ αυτό και η παράδοσις μιλάει και πάλι για σαρανταήμερα....αλλά δυστυχώς η Χριστιανική Εκκλησία τα εφαρμόζει.....αλλά δεν ξέρει στην ουσία....γιατί τα εφαρμόζει...μιας και τόσα χρόνια...είναι «αντιγραφείς» των Ελλήνων....και οι 40 ημέρες από του θανάτου διατηρούν την εγρήγορση...οπότε αποβιώνει κι αυτό μιας και εκτείνεται μεταξύ Γαίας και Σελήνης...ο ενδιάμεσος χώρος Ψυχών των πεθαμένων.....ως υποσελήνιο Πεδίο.
Ο αριθμός 28...μας δείχνει την εξάρτηση της Ψυχής μας από τον αριθμό της γονιμότητας του Κύκλου της Σελήνης...ως ποταμός των ενσαρκώσεων......ενώ ο αριθμός 52....με 26 κίονες και ισάριθμα διαστήματα εκτός του Θόλου.....μας δείχνει την ΑΙΩΝΙΑ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ....η οποία απεγκλωβίστηκε από το υπόγειο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ....των επανασαρκώσεων .....έχουσα έλθει από την Ουράνια Πατρίδα....αυτόβουλα.....δηλαδή βρισκόμαστε εδώ με λίγα λόγια.....ώστε να αποκτήσουμε ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ και ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
Όπως διαπιστώνουμε......ευλαβώς οι Πρόγονοί μας...γνωρίζαν τα «μυστικά» του Ουρανού......και παρόλο που τούτα είναι ορατά στα μάτια μας....παραμένουν ακόμη ΑΟΡΑΤΑ..... εις την Ψυχή μας......διότι δεν έχουμε εδώ και 1700...χρόνια περίπου εντρυφήσει....εις την ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.....ώστε να δούμε με άλλα μάτια.....τη διαχρονικότητα της ΑΠΕΙΡΑΡΙΘΜΗΣ.... ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ....!!!
Δηλαδή σήμερον....είμαστε στην περίοδο του Τέλεου Ενιαυτού...που αντιπροσωπεύεται από τον ΤΕΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟ....και η ΑΤΟΜΙΚΗ μας ΖΩΗ...μέσω της ΟΜΟΙΩΣΕΩΣ....έχει τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ...ΑΔΕΛΦΙΑ....να προσεγγίσει την ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΥΧΗ...που περιελίσσεται στην ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΑ...ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ....του ΤΕΛΕΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ.
Οπότε όσοι γεννηθήκατε αυτήν την περίοδο....και επανεσαρκωθήκατε συνειδητά αυτήν την χρονική στιγμή....να είσαστε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ.....διότι θα ζήσετε το ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ...ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ......ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ......ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ  ΑΔΕΛΦΙΑ.....ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου