«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ

«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολ
«Ποτέ δεν επιθύμησα να γίνω αρεστός στους πολλούς. Αφ' ενός, δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς·κι αφ' ετέρου, τα όσα ήξερα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη δική τους αντίληψη». Επίκουρος: (341 π.Χ. - 270 π.Χ.)

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ.....ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ.

(Λάβετε γνώσιν....του «έρωτος»...τέκνον Πόρου και Πενίας.....αφού ΑΔΕΛΦΙΑ....η Πενία....με αναγραμματισμό μετατρέπεται εις Πείνα....οπότε εξ υπακούεται λοιπόν...ότι ο Έρως εκληρονόμησε από την μητέρα του την Πενία...την πνευματική μας πείνα.....σημαντικό εξ όλων των χαρακατηριστικών.....και φυσικά είναι και ο μπαμπάς...ο Πόρος....
( Π+όρος)...που μας οδηγεί εις το όρος...δηλαδή εις την θέαση ευρύτερων οριζόντων...λεπτοτέρας υφής και συστάσεως...διότι με την αναρρίχηση εις τας υψηλάς κορυφάς του όρους...μέσω περασμάτων....έχεις ΑΔΕΛΦΕ..ΑΔΕΛΦΗ....ευρΕΙα θέαση υπάρξεως.....!)
Οι ελληνικοί μύθοι...με τη σωστή έρευνα και ερμηνεία μας δείχνουν τις πανάρχαιες....γεωλογικές μεταβολές....που πραγματοποιήθηκαν εις τον πλανήτη Γαία.
Η Γεωμυθολογία μας....με την πιο ορθολογικὴ ερμηνεία και εξερεύνηση των ελληνικών μύθων και με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση....μπορεί να μας δώσει ακράδαντα επιχειρήματα....τέτοια ώστε να δούμε με άλλη όψη...την ιστορία μας πάνω στη Γαία....διότι η  εξέλιξις  του ανθρώπινου πολιτισμού συνδέεται άμεσα με τις όποιες φυσικογεωλογικές μεταβολές του γήινου περιβάλλοντος μας και πιο συγεκριμένα του Αιγαιακού  χώρου....μιας και από εδώ κατοικήθηκε....εν Ελλάδι.....η πρώτη φουρνιά Ελλήνων....που ήρθαν....και εποίκησαν εις τον Πλανήτη Γαία....ξεκινώντας...από τον Ταύγετο...και εξαπλώθηκαν...σ’ όλον τον πλανήτη....γεωμαθηματικά.
Ο  άνθρωπος εις την ανώτερη ....Παλαιολιθική εποχή βρισκόταν ως τροφοσυλλέκτης και κυνηγός...ειδικά εις τα πρώτα στάδια της εξέλιξης του....όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν....ασκούσαν μια τεράστια επίδραση κι αυτό φαίνεται πολύ γλαφυρά αποτυπωμένη μέσα  στους μύθους. Είναι προφανές  ότι οι σημερινές παράκτιες περιοχές....φυσικά και δεν συμπίπτουν με τις προϊστορικές....γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και ο εντοπισμὸς των διαφόρων προϊστορικών οικισμών....δεν είναι.....ΑΔΕΛΦΙΑ...μια εύκολη υπόθεση.
Θυμάμαι...σ’ ένα ταξείδι μου εις τη Εύβοια....όταν πέρασα ακριβώς από το χωριό Λίμνη...(βόρειας Εύβοιας)....και ποιος να το φανταζόταν λοιπόν ότι πράγματι πριν πολλά πολλά χρόνια...πράγματι ήταν τότε ....μία λίμνη....αφού και μέχρι 10.000 χρόνια...απὸ σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε ο Εὐβοϊκός και ο Κορινθιακός κόλπος....για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν πράγματι λίμνη. Το πλεονέκτημα που έχουμε....να διαβάζουμε προσεχτικά την ελληνική μας Μυθολογία...μας δίδει ένα πνευματικό δώρο για την αποκρυπτογράφηση της  ιστορίας μας και όλων των υπόλοιπων λαών που κατοίκησαν γύρω...από το Αιγαίο. Να είσαστε λοιπόν υπερήφανοι...που γεννηθήκατε και κατοικείτε εις την σημερινή Ελλάδα....το λίκνο του πρώτου πολιτισμού εις τη Γαία....όπου η συσχέτιση...με τους Ολύμπιιους (θεούς)...μας δείχνει και τους.....γεωκλιματικούς  παραγόντες που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση…σταδιακὰ....ώστε οι πρώτοι  έξι (6) Ολύμπιοι (θεοί)...να κάνουν την αισθητή τους παρουσία μέσα των οποίων συνδέονται....άμεσα οι γεωφυσικές μεταβολές της φύσης.
Έχουμε λοιπόν....τον πρωτότοκο Ποσειδώνα.....που μας παρουσιάζεται μέσα εις την ελληνική μας Μυθολογία....αλλά όμως χάνει....το Άργος απὸ την Ήρα...κατόπιν την Κόρινθο και τους Δελφούς από τον Απόλλωνα....και την πόλη Αθήνα….από την ίδια την θεά Αθηνά....και να ξεπροβάλλει  ο Δίας-Ζευς....ο  οποίος κατά έναν περίεργο τρόπο ΑΔΕΛΦΙΑ…..παίρνει τα πρωτεία....από τον πρωτότοκο Ποσειδώνα.....όπου οι αλλαγὲς αυτὲς των πολιούχων Ολύμπιων (θεών)....συνδέονται άμεσα ...και με τις κλιματικὲς αλλαγές....ενώ φυσικά παρουσιάζονται και οι υπόλοιποι όπως....ο Άδης-Πλούτωνας, η Δήμητρα,  η  Ήρα και η  Εστία....για να συμπληρώσουν την εξάδα.
Οι μύθοι των προγόνων μας Ελλήνων...και η ίδια μας η Μυθολογία...είναι ΑΔΕΛΦΙΑ.....μία πνευματική κατάκτηση του τότε ονομαζόμενου (Homo Sapiens)...όπου έλαβε επιρροές και από τις αναμνήσεις τοῦ (Homo Neandertalensis). Πριν από 12.000  με 11.000 χρόνια ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και τροφοσυλλέξτης και στη συνέχεια έγινε γεωργός...οπότε ασφαλώς αλλάζει και όλο το κοινωνικό καθεστώς....όπου με την παρουσία του ανθρώπου είτε με την μορφή του (Sapiens)...είτε με την μορφή του (Neandertalensis)...συνοψίζεται η κατοίκησις περί του Αιγαιακού χώρου....και φτάνει περίπου στα 400.000 και ίσως παραπάνω.....αν και η επιστήμη δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει...αν ο (Homo Neandertalensis)....είναι πρόγονος του (Homo Sapiens) ή αν και τα δύο είδη...έχουν κοινό πρόγονο....αλλά οι όποιες γενικές και μεγάλες περιβαλλοντικές μεταβολές...συνέλαβαν στην συγκεκριμένη διαμόρφωση του δικού μας Αρχαίου Ελλληνικού Πολιτισμού....και έλαβαν χώρα όταν ο (Homo Neandertalensis) είχε πλέον εξαφανιστεί.
Ο δικός μας ελληνικός Πολιτισμός....δεν αναπτύχθηκε....αυτοφυώς από γηγενείς γήινους....αφού ήδη οι πρόγονοί μας....είχαν διαμορφώσει....σε παλαιότερες εποχές....να δώσουν τα φώτα τους.....!!! Έτσι όταν αποικήθηκε ο πλανήτης Γαία....ξεκίνησαν οι πρόγονοί μας.....τις παρατηρήσεις του Ήλιου και ασκήθηκαν εις την Μύηση του Ήλιου, της Σελήνης, των Αστέρων και εν γένει όλων των Ουράνιων Σωμάτων με τον αστρονομικό κώδικα.....ο οποίος έλεγχε την τρισδιάστατη πτώση της Ηλιακής/Σεληνιακής/Αστρικής ακτίνας σε συγκεκριμένο τόπο, καθορισμένη ημέρα, ώρα και λεπτό. Για να μπορέσει λοιπόν ΑΔΕΛΦΙΑ....να έχει Ιερότητα και εφαρμογή ο Κώδικας.....έπρεπε να υπάρχει στην γύρω περιοχή ΙΕΡΗ ΚΟΡΥΦΗ...εις την οποία θα επικάθονταν το Ουράνιο Σώμα,  ο Ήλιος, η Σελήνη, το κάθε Άστρο κλπ,....είτε σε καθοδική δύναμη, είτε σε ανοδική.
Το φαινόμενο τούτο ΑΔΕΛΦΙΑ....ονομάστηκε το φαινόμενο της ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ.Έτσι με  την πρώτη εγκατάσταση των προϊστορικών μας Φιλοσόφων και Μυστών επάνω εις το όρος Ταύγετος…..άρχισε και η εξερεύνηση του Πλανήτη μας. Η ακριβής λοιπόν φιλοσοφική έννοια του ΤΑΥΓΕΤΟΥ είναι.....ο ταγός που την γη τείνει, άρα είναι και ο Διοικητής που χαράζει και επεκτείνει την γη. Δηλαδή με λίγα λόγια...οι πρώτοι Μύστες ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα τον πλανήτη Γη που θα κατοικούσαν....καθώς είχαν έρθει με το διαστημόπλοιο (Τάλαντον) ή αλλιώςΤαυγέτη.
Η ανάλυση της λέξεως Διαστημόπλοιο ετυμολογικά σημαίνει ότι είναι:
(Πλοίο το οποίο είναι υπόχρεο να βρει το Αστρικό του Στίγμα δηλαδή....δια το Στίγμα Πλοίο = Διαστημόπλοιο).
Έτσι λοιπόν ΑΔΕΛΦΙΑ....κατοικείται για πρώτη φορά η Γη μας....εις το Όρος Ταύγετος...εις την Πελοπόννησο, όπου προσπάθησαν οι Έλληνες πρόγονοί μας....να δημιουργήσουν ένα Κράτος....δηλαδή ένα Φιλοσοφικό/Αστρικό Κράτος....με κατανομή Αστρονόμων, οι οποίοι….θα παρατηρούσαν τον Ήλιο, άλλοι την Σελήνη δηλαδή (Σεληνιακοί), άλλοι τους Γαλαξίες δηλαδή (Γαλαξάδες ή Γαλατάδες) κλπ. Στην αρχή είχαν 88 Αστρικούς Μύστες(Αστρονόμους) που παρακολουθούσαν εάν κινείται το Ζώδιό τους. Έτσι κάθε Αστρικός Μύστης είχε κι έναν Επικουρικό, ο οποίος παρακολουθούσε αντίστοιχα τα αντίστοιχα σημεία.....χαρτογραφικά κλπ....αστέρια του κάθε Ζωδίου.
Στόχος τους λοιπόν ήταν...να βρούνε πιο αστέρι του Ζωδίου θα ακινητοποιηθεί. Αρχικά ασχολήθηκαν με τα  88 Ζώδια που η πορεία τους των αστέρων ήταν 12.775 χρόνια το μέσο φαινόμενο παρουσιάσεως του Ζωδιακού τείνιου, ήτοι : 12.775:88=145,17045. Έτσι το φαινόμενο το οποίο θα έπαιρνε χρησμό δια πλανητικό ταξίδι συνέβαινε κάθε 145 χρόνια, όπου μπορούσε να μειωθεί έως τα 120 χρόνια βάση ειδικών συνθηκών.
Η ετυμολογία της λέξεως ΔΙΑΣΤΗΜΑ προέρχεται από το (δια+στίγμα) και το ουσιαστικό ταξίδι....που έκαναν οι Αστρονόμοι ήταν για να βρούνε λοιπόν ένα ΣΤΙΓΜΑ, ενώ οι ίδιοι συγχρόνως γρήγορα και ταχύτατα....με το σκάφος τους, προσπαθούσαν.....να πάρουν Χρησμό του Ζωδίου, ώστε να εφαρμοστεί η Φιλοσοφική έννοια του Ταυγέτου....δηλαδή να εκτείνουν την γη....προς Γεωγραφική Γνώση.
 Για αυτό το λόγο λοιπόν κατασκεύασαν τον Τάλαντον/ Ταυγέτη....ένα διαστημικό όχημα, το οποίο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα για να βρει το (δια το αστρικό στίγμα), ....ήτοι έπρεπε να μεταβεί ακριβώς κάτω από το αστέρι εκείνο και να προσδιορίσει τον Χρησμό.....για να τείνει η Γη ο Ταγός, δηλαδή να επεκτείνει την γη ο Ταύγετος.
Το Τάλαντον ή Ταυγέτη λοιπόν ήταν το πλοίο του Άδη, διότι πλανάται επί του Ουρανού και χάνεται εις τον Άδη του Σύμπαντος.
Το ιερό αυτό σκάφανδρο (σκάφος+δράω)....έχει βρεθεί και ομοίωμα του μάλιστα και το εύρημα αυτό δηλώθηκε πρόσφατα με αριθμό Πρωτοκόλλου 2238-24/2005 στην Ε! Εφορία Προιστορικών/Κλασσικών Αρχαιοτήτων της Σπάρτης. Το σκάφος αυτό είχε πλήρωμα 5 άτομα: 2 πιλότους, 1 μηχανικό ισορροπιστή, 1 αστρονόμο ζωδίου, 1 επικουρικό αστρονόμο. Η άτρακτος του ανέβαινε συνέχεια φτάνοντας σε υψόμετρο 1.200 με 1.500 μέτρα πάνω από την κορυφή του Τάλετον, με σκοπό να υπερβεί το ύψος του μεγαλύτερου όρους της γης που είναι η κορυφή του Έβερεστ στο Θιβέτ με υψόμετρο 8.884 μ.
Από την κορυφή Τάλετον που ετυμολογικά σημαίνει ζυγοστάθμιση των ζευγών των δίσκων του Διαστημοπλοίου....πάνω στην οποία βρίσκεται και το αεροδρόμιο, θα κινηθεί ακριβώς βόρεια....αν ο αστέρας είναι βόρεια ή ακριβώς νότια....αν ο αστέρας είναι νότια. Το Διαστημόπλοιο λοιπόν αυτό αναχωρούσε για αστρικό χρησμό ανά τον κόσμο....αφού πρώτα έπαιρνε χρησμό από το Ταλετόν ή Ταλαντόν, όπου και ο «Παυσανίας» μας αναφέρει εις το συγκεκριμμένο του εδάφιο γράφοντας:
«Άκρα δε Ταυγέτου Ταλετόν υπέρ Βρυσέων ανέχει ταύτην καλούσε Ηλίου Ιερά». Δηλαδή....η Ιερά του Ηλίου, ονομαζόμενη Ταλετόν προερχόμενη εκ του Τάλαντον (ταλανατεύω=κινώ πέρα δώθε / αιωρούμαι και τάλαντον = ζυγός / ζυγαριά.).
Το κυριότερο όμως μέλημα των Χρησμών ήταν η : ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Καθετοποίηση είναι ο τόπος ή το σημείο της γης, στο οποίο ο αστέρας είναι υπό γωνία 900  μοιρών περιμετρικά δηλαδή....αν υποθετικά από τον αστέρα πέσει ένας λίθος, το σημείο της γης το οποίο θα δεχθεί το χτύπο του λίθου....είναι και το σημείο του χρησμού.
Κάθε όρος-βουνό λοιπόν σχηματίζει όπως γνωρίζουμε και μία κορυφή. Έτσι το κάθε ιερό ή ιερά κώμη ή τοποθεσία από την οποία φαινόταν η κορυφή Ταλετόν, έχει κι έναν ατομικό κώδικα, ο οποίος καθοριζόταν από την διασταύρωση των δύο  παραγόντων ήτοι της γωνίας ύψους και της γωνίας περιστροφής Όταν όμως δεν επικαθόταν με εκκεντρότητα δηλαδή....σημείο του ηλιακού δίσκου που βρισκόταν επί της κορυφής, τότε έλεγαν ότι στοχεύει το σημείο του ιερού ή έριχνε το ιερό του βέλος. Φυσικά τα αποτελέσματα των κωδικών διέφεραν από τόπο σε τόπο και τούτο διότι κάθε τοποθεσία είχε άλλη ιερή κορυφή. Ο κώδικας (ως αστρονομικός τύπος) εμπεριέχει το βόρειο και ανατολικό (Γκρίνουιτς) πλάτος της κορυφής σε ακτίνια και ως εκ τούτου διαθέτει και μια μοναδικότητα. Η μοναδικότητα αυτή την οποία εμπεριέχει δίνει και διαφορετικά φυσικά αποτελέσματα από κορυφή σε κορυφή. Για να γίνει η αναγνώριση ενός τόπου και να δεχθεί τον κωδικό επιβαλλόταν να υπάρχει πλησίον του τοπωνυμίου στοχαστικό σημείο εμπνεύσεως....το οποίο εκπέμπει τον χρησμό επί του πρωταρχικού ιερού τοπωνυμίου, οπότε έτσι το ιερό του τοπωνυμίου γίνεται δέκτης του ουρανίου σώματος του Ήλιου, της Σελήνης ή των άστρων. Έτσι κατά την Φιλοσοφία αυτή το αιχμηρό γεωμετρικό σχήμα, το οποίο έδινε χρησμό ορατότητας, δηλαδή....σημείο από το οποίο ορά το ουράνιο σώμα, καλούνταν απλά όρος. Το σημείο αυτό, το αιχμηρό του όρους, θεωρούνταν ως σημείο εις το οποίο επικάθονταν ή εφάπτονταν η κόρη....ήτοι το καρδιακό σημείο του οφθαλμού της θεότητας και καλούνταν εκ του φαινόμενου αυτού....σημείο αφής της κόρης και κατ’ επέκταση....κορυφή. Η κάθε κορυφή ήταν και είναι το σημείο αποστολής ουρανίου μηνύματος επί της υπαρχούσηςς κώμης. Γι’ αυτό επάνω εις την κορυφή δεν επιτρεπόταν η δημιουργία ιερού (εννοώ οικοδόμημα-χτίσμα) αλλά μόνον ιερό με λατρευτική έννοια και μόνον, διότι απλά με την οικοδομική έννοια αλλοιωνόταν το σχήμα το οποίο εμπόδιζε την αφή της κόρης του οφθαλμού και κατ’ επέκταση την ιερότητα. του. Δεν είναι τυχαίο.....λοιπόν που οι αντιγραφείς Χριστιανοί.....τελικά άρχιζαν και έκτιζαν εκκλησίες εις τις κορυφές των βουνών και των λόφων...για τον προφήτη Ηλία....κάτι που βλέπουμε και εις τις απεικονίσεις των εικόνων...να ευρίσκεται εις το άρμα ο Πρ. Ηλίας....αλόγων και να οδεύει.....εις τον ουρανό...εις τον Ήλιο.
 Έτσι λοιπόν....ΑΔΕΛΦΙΑ...ο ιερός τούτος τόπος ονομάζεται....Κράτος, ο οποίος δημιουργεί το φαινόμενο της προσωπικότητας του Ήλιου, υπό την ονομασία  «Έλ» αλλά και του υποκειμένου της ιερής πέτρας, υπό την έννοια της γεωλογικής μορφής της ονομαζόμενης «Λα».
 Γι’ αυτό και η περιοχή του Κράτους ή το Κράτος ονομάζεται Έλλα ή ΕΛΛΑΣ από το Έλ+Λας=Ελλάς. Τα δύο αυτά υποκείμενα έχουν άμεσο σκοπό προσδιορίσεως ιερού σημείου επί της γης, την ονομαζόμενη «Δα» και στη συνέχεια το Δα έγινε Γα....που είναι και η μικρότερη λεξαριθμικά λέξη του Ελληνικού μας Αλφαβήτου ήτοι: ΓΑ=Γ+Α=3+1=4…όπου και τα 4 στοιχεία της Γαίας που μας τα συμβολίζει η τρίαινα του Ποσειδώνα....(ΓΗ+ΑΗΡ+ΥΔΩΡ+ΠΥΡ).
Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ....οι 3 αυτές συνθέσεις του: ΗΛΙΟΥ, της ΠΕΤΡΑΣ και της ΓΗΣ, συνθέτουν το Φιλοσοφικό τοπωνύμιο, αλλά και το ευρύτερο στην εννοιολογία Κράτος, το ονομαζόμενο......ΕΛΛΑΔΑ. Δηλαδή...ΕΛΛΑΔΑ είναι τμήμα της γης, το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των «Έλ», διότι προσφέρει με τη γεωλογική της μορφή κορυφές «Λα», ήτοι κορυφές για τον προσδιορισμό του σημείου της γης (Δα).


Η ετυμολογική και φιλοσοφική έννοια της λέξης ΕΛΛΑΣ….είναι τοποθεσία με συμπύκνωση πετροειδών βουνών. Αυτά λοιπόν τα πετροειδή βουνά εις τις κορυφές των......δημιουργούν ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ.
Πυραμίδα (ΠΥΡ-ΑΜΙΣ) καλείται τμήμα σκιάς το οποίο προέρχεται από το αιχμηρό βουνό ή αιχμηρό γεωμετρικό σχήμα, όταν βέβαια την σκιά δημιουργεί ο Ήλιος.
Ετυμολογικά η ΠΥΡΑΜΙΣ είναι : πυρά+οράω-ορώ δηλαδή....ορώ το φλεγόμενο σώμα του Ήλιου.
Το πρώτο λοιπόν Ιερατείο του Ταϋγέτου.....ΑΔΕΛΦΙΑ....αποτελούνταν από μια σειρά Ιερέων, οι οποίοι ήταν σε Κρατική Ιεραρχία.:

Πρώτος ήταν ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.
Δεύτερος ήταν ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.
Τρίτος ήταν ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.
Τέταρτος ήταν ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Πέμπτος ήταν ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ,
Έκτος ήταν ο ΠΡΕΣΒΗΣ ή ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ή ΙΕΡΕΥΣ.
Έβδομος ήταν ο ΔΙΑΚΩΝ.

Και δεν είναι τυχαίο...και πάλι.....ότι οι αντιγραφείς....Χριστιανοί....και πάλι έβαλαν το χεράκι τους....που ακόμη και σήμερα....οι παραπάνω ονομασίες...να μην σας είναι άγνωστες...(δεν ξέρω...ίσως κάποτε ο μέσος Νεοέλληνας....να καταλάβει.....τι παιχνίδια...ιστορικά και θρησκευτικά παίζονται πίσω από την πλάτη του...και να ξυπνήσει....από την πλύση εγκεφάλου...που του έχει περιέλθει....εδώ και τόσα χρόνια....!!!) και θέλω να τονίσω επίσης....ότι το πάντρεμα μεταξύ Ελλήνων και Χριστιανισμού...ξεχάστε το....είναι αστείο....να ομιλούμε καν...δια τούτο....!
Ποιος λοιπόν έχει αντιγράψει. ποιον.....φαίνεται πολύ ξεκάθαρα....!!!Επίσης...η παρακάτω φωτογραφία είναι (έκθεμα)....η οποία ευρίσκεται εις το μουσείον Αγοράς της Αθήνας και είναι χρονολογημένη....τον 4ο αι. π.χ. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε την φάτνη....όπου ο Ερμής παραδίδει το Θείο βρέφος Διόνυσο...εις τις Νύμφες....υπό το βλέμμα του Διός, του Πανός, του Απόλλωνος και της Δήμητρας.
ΝΑ...ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  ΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....!!!  ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΟΝ...ΜΕ ΟΥΚ ΟΛΙΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ....!!!

Επίσης ΑΔΕΛΦΙΑ....υπήρχαν και βοηθητικοί Ιερείς όπως:
Πυρσοφόροι-Ελαιοφόροι-Οινοφόροι-Υδροφόροι-Αχθοφόροι.
Επίσης υπήρχαν οι :
Νυχτοσκόποι-Αστρονόμοι Σεληνοσκόποι Αστρονόμοι Ηλιοσκόποι-Αστρονόμοι καθώς και οι Γερακάρηδες….για την εκγύμναση των ιεράκων.
Έτσι λοιπόν…..στη συνέχεια με την ανάπτυξη του ανθρώπινου Πολιτισμού, δημιουργούνται τα διάφορα φύλα …..μ’ ένα σύνολο με κοινά ενθολογικά/ανθρωπολογικά γνωρίσματα που διέθεταν ασφαλώς και κάποιες ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις. Τα φύλα αυτά αργότερα ονομάστηκαν φυλές.
Η κυρίαρχη φυλή ήταν των Πελασγών.....που προέρχονταν από την Πέλλα ....που σημαίνει πέτρα μαζί με το ρήμα άγω, δηλαδή με τη φιλοσοφική έννοια....οδηγούμαι από μία πέτρα ή από ένα βουνό(όρος) και δημιουργώ Πολιτισμό γύρω του.
Έτσι οι ΠΕΛΑΣΓΟΙ δημιουργούν Πολιτισμούς.....γύρω εις τα βουνά τα οποία έχουν αιχμηρές Κορυφές. Επειδή οι περισσότερες από τις κορυφές αυτές βρίσκονταν στην Ανατολική Ευρώπη και σε συνδυασμό με τις γνώσεις αυτές τις οποίες είχαν …λατρεύοντας τον Ήλιο, τη Σελήνη και τα Ουράνια σώματα…ονομάστηκαν Έλληνες. Δηλαδή οι Πελασγοί είχαν ως φιλοσοφική αρχή την πορεία και τη λατρεία του Ήλιου.
Έτσι καθώς δημιουργούσαν Πολιτισμούς γύρω από τις κορυφές, ανέπτυξαν και ιερές συντεταγμένες, ήτοι καθορισμένα σημεία στα οποία έδωσαν ονόματα ανάλογα με τις φάσεις των ουράνιων σωμάτων. Τα χαρακτηριστικά που λάμβαναν υπ’ όψιν τους ήταν:
Α) Εύρεση Ιερής Συντεταγμένης
Β) Ορίζοντες Βουνού: Καθορισμός Ανατολής-Δύσης, ο οποίος πολλές φορές καθορίζονταν κι από σταυρονύμια όπως: Σταυρός, Σταυροπήργι κλπ
Γ) Ορίζοντες Βουνού: Καθορισμός Βορράς-Νότος, ο οποίος καθορίζονταν από σταυρονύμια κατά τον ίδιο τρόπο.
Δ) Ισημερινή διέλευση.....δηλαδή σημείο το οποίο καθορίζονταν από τη διέλευση της σκιάς η οποία συντελείται κατά την Ισημερία, 22 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου.
Ε) Ηλιακά τείνια....που ήταν τα σημεία τα οποία καθορίζονταν με την διέλευση της Ιερής σκιάς....κατά την 21 Δεκεμβρίου και κατά την 21 Ιουνίου.
ς) Σεληνιακά τείνια....όπου η διέλευση της Σελήνης να καθορίζεται κάθε 19 χρόνια και καθορίζονταν από την ιερή σκιά που διερχόταν κατά τα έτη αυτά....με μεγίστη απόκλιση....28ο 38΄...βόρεια και νότια.
Ζ) Σεληνιακά εσωτερικά τείνια …που ήταν το σημείο που καθοριζόταν από τη σκιά....η οποία έχει τις ελάχιστες Σεληνιακές διελεύσεις....κάθε 10 χρόνια.
Η) Αστρικά, Γαλαξιακά και Νεφελωματικά τείνια.....που είναι η διέλευση των αστέρων, των γαλαξιών και των νεφελωμάτων...η οποία καθότιζε και το σημείο διελεύσεως των αστέρων....κάθε 25.550 χρόνια.
Έτσι λοιπόν ΑΔΕΛΦΙΑ...η κάθε φυλή πήρε και το όνομά της από τις δουλειές που έπραττε, όπως:
Οι Αιγύπτιοι / Αιολείς....πίστευαν εις την σύλληψη του Ήλιου από τον αετόγυπα, ο οποίος συλλαμβάνει και σηκώνει αίγες και μ’ αυτόν τον τρόπο ονομάζονται Αιγύπτιοι και η περιοχή Αίγυπτος.
Οι Αιολείς....ήταν ειδικός κλάδος ανεμοπτεριστών.
Οι Δωριείς....ήταν πανύψηλοι-ικανοί άντρες....οι οποίοι είχαν ειδικότητα στην τοποθέτηση πασσάλων/ντουράτων/ή δοράτων, σε σημεία που τους υποδείκνυαν....οι άλλες φυλές και κυρίως οι Ασύριοι και Ηρακλείδες.
Οι Δρύοπες....είχαν την ικανότητα να ανοίγουν οπές επί των σκληρών ξύλων και κορμών για την κατασκευή ξύλινων εργαλείων κλπ.
Οι Αχαιοί....κατοικούσαν…επί του χάους....δηλαδή επί τόπου στερούμενου συντεταγμένων, δηλαδή ήταν η φυλή που ύστερα από ένα μεγάλο καταστροφικό γεγονός, εκείνοι είχαν σαν αποστολή να σώζουν τους άλλους.
Οι Ίωνες....ζούσαν εις τα νησιά και παρατηρούσαν την Ίωνα, το ιερό πουλί το οποίο μετέβαινε στη Νίσσα της Μάνης. Οι Ίωνες....παρακολουθούσαν τους Οιωνούς του Σύμπαντος κλπ.
Οι Χαλδαίοι....ασχολούνταν με τα μέταλλα και ιδιαίτερα με το ευγενές, δηλαδή το χαλκό.
Οι Βαβυλώνιοι....πήραν το όνομά τους από την βεβήλωση....δηλαδή την καταστροφή και η αποστολή τους ήταν όταν ένα ιερό είχε χτιστεί λανθασμένα….αυτοί το κατέστρεφαν....όπως κάνουν σήμερα τα συνεργεία κατεδαφίσεως.
Οι Ασύριοι ή Σύριοι....ήταν αστρονομική φυλή μαζί με τους Πελασγούς που χρησιμοποιήθηκαν ως επικουρικοί....δηλαδή όταν οι Δωριείς πάκτωναν τους πασσάλους επί της γης, αυτοί επόπτευαν την εν σειρά πάκτωση τους....έτσι ώστε να είναι σε μια ευθεία ή σειρά.
Οι Ηρακλήδες....συνεργάζονταν με τους Δωριείς και τους Σύριους....για την χάραξη κι επιμέτρηση της γης. Διέθεταν τρίποδες των οποίων τοποθετούμενες οι κλεψύδρες δηλαδή κυλινδρικά γυάλινα δοχεία....τα οποία μετρούσαν τον χρόνο.
Έτσι οι ΕΛΛΗΝΕΣ.....Ηλιολάτρες ….ως κάτοικοι της περιοχής πλησίον του Ταϋγέτου είχαν ήδη αναπτύξει την επιστήμη της παρατηρήσεως της ΗΛΙΑΚΗΣ  ΠΛΑΚΕΤΑΣ.
Έτσι.....λοιπόν οι ΠΡΟΓΟΝΟΙ μας....δημιούργησαν τον Ιερό Λόγο 1,24.
Δημιούργησαν ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο στη Λακεδαίμονα.....σε επίπεδο προσανατολισμένο προς ΒΝ-ΑΔ στην περιοχή του Μαντείου, κάτω εις την πεδιάδα. Τα ίσα σκέλη είχαν μήκος 308,88 μέτρα. και στις ακμές του τριγώνου τοποθετούνταν απόλυτα κάθετοι πάσσαλοι ίδιου ύψους.
Όταν η σκιά έπεφτε από το Νότο προς Βορρά την μετρούσαν με τη βοήθεια νημάτων, από την κορυφή των πασσάλων μέχρι το τέλος της και μετρούσαν επίσης και τη γωνία με τη βοήθεια μικρών ηλιογωνιών.
Έτσι παρατηρήθηκε ότι στις 30 Ιανουαρίου τα ηλιογώνια  Χ και Ω  Βορρά-Νότου έδειχναν στις 12:44΄...εις την κορυφή του Ταϋγέτου...γωνία πτώσεως 35ο 469΄, ενώ τα ηλιογώνια κατά τις μετρήσεις των σκιών των πασσάλων Χ και Ω έδειχναν 35ο 27΄58΄΄ και 35ο 28΄8΄΄ αντίστοιχα. Δηλαδή με λίγα λόγια ....σύμφωνα με τον Ιερό Λόγο...έπρεπε να ακολουθηθεί από το Μαντείο κατάλληλος χρησμός εκ του φυσικού ιερού βέλους από την Πυραμίδα του Ταϋγέτου και σε ακτίνα μέχρι 2.200 χλμ....περίπου, ....όπου δηλαδή βρίσκεται το μηδενικό σημείο σκιάς-πασσάλου στο θερινό Ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) 90ο στην Αραβία ή Αβαρία.
Έτσι.....το σημείο της Πυραμίδας του Ταϋγέτου καλείται μέσον της γης ή κέντρον του Κόσμου και η ευρύτερος γη από αυτήν Μεσόγειος.
Μετά λοιπόν από πολλές μετρήσεις και χιλιάδες χρόνια....άρχισαν να επεκτείνονται ανά τη γη. Πρώτα κινήθηκαν προς βορρά που ήταν πιο εύκολα. Οι Μύστες  γνώριζαν καλά τον απαιτούμενο χρόνο από την μεσημβρία ως την άλλη, επειδή βρίσκονταν μόνιμα πάνω στο Μαντείο του Ταυγέτου. Η ομάδα των Μυστών αποτελούνταν από σκιορούς αφέτες χρόνου, ισορροπιστές, παρατηρητές σημαδεύσεως σκιάς. Στην καθορισμένη στιγμή που η τελευταία σταγόνα της κλεψύδρας προσδιόριζε χρονικά την Ηλιακή Μεσημβρία, ο αφέτης έδιδε σήμα με την κίνηση της σημαίας....στους υπόλοιπους. Οι σκιοροί υποδείκνυαν εξ αποστάσεως τους σημαδευτές το επί του εδάφους ακριβές σημείο σκιάς της κορυφής του δόρατος. Οι σημαδευτές σημάδευαν το ακριβές σημείο της υποδείξεως της σκιάς και κατόπιν πρόβαιναν σε συγκριτική επιμέτρηση μήκους αδιάσταλτου νήματος ή βίτσας προσαρτημένων στο επάνω άκρο του δόρατος. Στη συνέχεια πορεύονταν προς βορρά για τον προσδιορισμό του πασσάλου και πρόβαιναν στις ίδιες ενέργειες, χωρίς όμως να χάσουν τον Ηλιακό χρόνο κλεψύδρας. Αυτό σήμαινε ότι....όταν και η τελευταία σταγόνα της κλεψύδρας προσδιοριζόταν...η ηλιακή μεσημβρία περιστρέφοντας για τον επόμενο προσδιορισμό της επόμενης Ηλιακής μετρήσεως...της νοητής ευθείας βορείως του Μαντείου.
Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε «Κάθοδος των Δωριέων» και αυτό διότι με την απομάκρυνση τους προς βορρά, ο θεός Ήλιος είχε κάθοδο, ήτοι μεγάλωνε η σκιά.
Εδώ θέλω να σας επισημάνω....για να δείτε πόσο ημιμαθείς είμεθα...αλλά συγχρόνως συνεχίζουμε να αναπαράγουμε χωρίς κάποιον έλεγχο και έρευνα....και δείτε τι ακριβώς διδάσκουμε εις τους σημερινούς Νεοέλληνες....περί....την κάθοδο των Δωριέων....!

[Οι Δωριείς ήταν ελληνικό φύλο, ένα από τα τέσσερα της αρχαιότητας, το οποίο καταγόταν σύμφωνα με τις γραπτές παραδόσεις από την οροσειρά της Πίνδου. Κατά την παλαιά παραδοσιακή θεωρία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι Δωριείς κατέβηκαν στη νότια Ελλάδα περίπου τον 12ο π.Χ. αιώνα και κατέλυσαν τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, καθώς διέθεταν όπλα από σίδηρο, που ήταν ανώτερα από τα χάλκινα των Μυκηναίων. Νεώτερες όμως μελέτες συνδυάζουν την έλλειψη αρχαιολογικών ευρημάτων που να συνηγορούν σε μια τέτοια βίαιη εισβολή και γλωσσολογικών στοιχείων από την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β, και αμφισβητούν έντονα την εκδοχή αυτή. Η μετακίνησή τους αυτή, που είναι γνωστή ως "Κάθοδος των Δωριέων", παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα σκοτεινότερα σημεία της ελληνικής ιστορίας. …..wikipedia]

ΕΓΩ ΕΧΩ ΝΑ....ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ....ΑΔΕΛΦΙΑ....ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΔΟΞΟΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ....ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ....ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.
.....Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΚΑΘΟΔΟΣ....ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ...ΜΙΑ ΑΝΟΔΟΣ....ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ....!!!....ΕΝΩ....Ο ΗΛΙΟΣ....ΕΙΧΕ ΦΥΣΙΚΑ....ΚΑΘΟΔΟ....!!!
Βγαίνεις ή δεν βγαίνεις λοιπόν....από τα ρούχα....σου....!!! Κι απορώ το τι δάσκουμε....τόσα χρόνια....στα παιδιά μας...!!! αλλά......και πως τους ανεχόμαστε.....να σπιλώνουν την ιστορία μας....!!!

Έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό ΑΔΕΛΦΙΑ....αφού ξεκίνησαν από τον Ταύγετο....ως νούμερο ΕΝΑ....ανέβηκαν βόρεια και οι Μύστες ονόμασαν τον ιερό τόπο Ήλιον ΔΥΟ, το σημερινό (ΔΙΟΝ), όπου.....ο λαμπός.....ήτοι: ΟΛΥΜΠΟΣ...(αυτός που λάμπει...ολολαμπής....κι αυτό το παρατηρείς....αν ξυπνήσεις πολύ νωρίς εις το Λιτόχωρον....που ενώ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ο Ήλιος....εν τούτοις οι ακτίνες χτυπάνε εις τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου....και λαμπυρίζουν....!!! ) και ακριβώς....εφόσον το σημείο του ιερού βουνού....όταν πέφτει το ΙΕΡΟ ΒΕΛΟΣ του τον χειμώνα....πολύ απλά αυτό τι κάνει....απλά....λάμπει. Το σημείο του τείνιου εις τον Όλυμπο....ευρίσκεται ακριβώς σε σημείον.....του σημερινού χωριού Κονταριώτισσας,
Επίσης εις το μέγιστο λοιπόν....θερινό Ηλιοστάσιο επιμετρούσαν την γωνία πτώσεως του Ήλιου από τον πάσσαλο.
Τότε και μόνον κατάλαβαν ΑΔΕΛΦΙΑ...ότι η γωνία ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με την αρχική του Μαντείου.....και η σκιά ήταν επίσης μεγαλύτερη και έτσι κατανόησαν ότι βρίσκονταν μακριά.....της ιερής μητρικής γης του Ταϋγέτου και ανεφώνησαν :
Μακε   δα   =  μακρινή γη …κι έτσι απλά ονομάστηκε : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Αχ!!!.....ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.....ΞΑΚΟΥΣΤΗ....ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΧΩΡΑ....!....ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ...ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ....ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ....ΝΑ ΚΗΔΙΛΩΝΕΤΑΙ....!!!

Το μέσον λοιπόν όπως περιέγραψα δηλαδή....ανάμεσα στο ΕΝΑ και ΔΥΟ σημείο ήτοι: ΗΛΙΟΝ 1=ΤΑΥΓΕΤΟΣ και
ΗΛΙΟΝ 2= ΟΛΥΜΠΟΣ…ως μέσον προσδιορίσεως αποστάσεως που προσδιοριζόταν από τον πάσσαλο....ο οποίος είχε γωνία πτώσεως σκιάς = Α-(Α-Β/2) ή Β +(Α-Β/2) κι έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο προσμετρούσαν πασσάλους έναν προς έναν....κι έβρισκαν τον πάσσαλο....ο οποίος προσδιόριζε τον νόμο του Αμι-ισα...δηλαδή ο νόμος ονομάστηκε Άμφισσα, ενώ το σημείο ονομάστηκε και αδελφικό και είναι εκτός Ηλίου. Εκεί ανέγειραν τον Ναό του Απόλλωνος και εγκαθιστούν τότε και τον στρόμφαλο ή ομφαλό σε ανάμνηση της γνώσεως επιμέτρησης του τόπου, ο οποίος και προσδιορίσθηκε εκ του οργάνου αυτού. Συγκεκριμένα το ακριβές σημείον (μέσον) είναι το χωριό Χρυσσόν...ακριβώς δίπλα....εις τους Δελφούς....!!!
Έτσι προχωρώντας….εις την συνέχεια πήγαν εις το σημείον ΤΡΙΑ ήτοι :(Τροία) σχηματίζοντας το πρώτο ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ…..το οποίο  και ανέφερα κωδικά εις το πρώτο (αναδημοσίευτο) βιβλίο μου....που έγραψα ως μυθιστόρημα: Αναζητώντας τον Πήγασο…..κι έτσι λοιπόν ΑΔΕΛΦΙΑ....συνέχισαν και για τα υπόλοιπα ιερά.
Πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε.....επειδή ακριβώς υπήρχε η θάλασσα (ωκεανός) και  έτσι αφού επεκτάθηκαν πρώτα εις την σημερινή Ευρώπη και Ασία κλπ μετά πήγαν ακριβώς από την άλλη μεριά.....στην Κεντρική Αμερική στο μέσον δηλαδή....στο Μέσικο.....το γνωστό μας....Μεξικό και έβαλαν εκεί....ένα δεύτερο σημείο αναφοράς αρχικά....για την Αμερική.....και για την υπόλοιπη εξερεύνηση τους...η οποία έγινε ακριβώς....με τον ίδιο τρόπο.
Έτσι λοιπόν....η κάθε ήπειρος πήρε αντίστοιχα το όνομά της ανάλογα από την επίδραση της θερμότητας, λόγω του ότι βρίσκονται στον ισημερινό.
Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από την ονομασία της συσκευής μετρήσεως, η οποία μετρούσε το εύρος της οπής της σκιάς και καθόριζε αποστάσεις και σημεία κι έτσι ονομάστηκε : ΕΥΡΩΠΗ.Η Αφρική πήρε το όνομά της λόγω του σημείου της γης το οποίο δεχόταν μεγαλύτερη θερμοκρασία και επί του οποίου κατά την φιλοσοφία των Μυστών το ύδωρ στο μέρος αυτό φτάνει στο σημείο ζέσης δημιουργώντας αφρό, ήτοι : ΑΦΡΙΚΗ.
Η Αυστραλία και η Ασία έλαβαν ετυμολογικά τα ονόματά τους εκ της προσχέρου ιδιότητας την οποίαν είχαν τα Ηλιακά τείνια, δηλαδή της καθέτου πτώσεως των Ηλιακών ακτίνων, καθ’ ότι βρίσκονται στις 23ο νότια η Αυστραλία και βόρεια η Ασία. Η Αυστραλία ετυμολογικά....προέρχεται από το ποιητικό Αυσταλέος που σημαίνει ηλιοκαής, ήτοι θερμαινόμενος προσχερώς, ενώ η Ασία κι αυτή δέχεται θέρμανση από Ηλιακά τείνια του βορείου ημισφαιρείου και προέρχεται από το ρήμα....άζω ή άζα με την ετυμολογική έννοια του ηλιοκαής.
Η Βραζιλία επίσης....όπου ένα τμήμα της φτάνει εις σημείο βρασμού εκ της θερμότητας την οποία λαμβάνει από τον Ήλιο και ονομάστηκε : ΒΡΑΖΙΛΙΑ.
Η Αμερική, τμήμα της οποίας είναι αμέριτα....δηλαδή δεν έχουν μέρος τείνιων τα άστρα του ουρανού και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο τόπος εκ της ιδιότητος των άστρων του Σύμπαντος. Έτσι το Αμέριτα έγινε: ΑΜΕΡΙΚΑ -à Αμερική.
Με τον ίδιο τρόπο πήραν τα ονόματα τους και τα υπόλοιπα.....κράτη.
Έτσι λοιπόν ΑΔΕΛΦΙΑ...με τον καθορισμό και την επιμέτρηση που εφάρμοσαν οι πρώτοι «εξωγήινοι» Έλληνες....επινόησαν και διάφορες μεθόδους....εις το ξεκίνημα τους εις την ευρύτερη περιοχή που την ονόμασαν : ΕΥΡΩΠΗ. Η σύνθετη αυτή λέξη περιλαμβάνει τα ουσιαστικά εύρος και οπή. Στην οπή εισέρχεται το ιερό φως του Ήλιου, το οποίο δημιουργεί ένα εύρος. Δηλαδή η Ευρώπη....είναι μία συσκευή μετρήσεως ενός καθορισμένου τόπου, ένα τεράστιο ορθογώνιο τρίγωνο, το οποίο έχει μια οπή από όπου διέρχεται το ιερό φως του Ήλιου. Το ιερό φως καθώς έπεφτε επάνω στη γωνία, δημιούργησε με την ανάλυση του φωτός επί κύκλου μια στενή ελλειψοειδή μορφή φωτός, η οποία είχε στο μέσον της ένα εύρος. Και σύμφωνα με τον μύθο....το ιερό αυτό άρμα του ταύρου προχωρώντας βόρεια άνοιγε την ιερή οπή η οποία αποκτούσε μεγαλύτερο εύρος.
Με αυτόν τον τρόπο έφθασε σε μια περιοχή εις την οποία αποκτούσε το ιερό φως εύρος. Η ιερή αυτή περιοχή θα ονομαστεί Ευρία και κατά παραφθορά Σερβία. Συνεχίζοντας λοιπόν την ιερή αυτή πορεία και μετρώντας αποστάσεις έφθασαν σ’ ένα σημείο όπου βρίσκεται το γέρμα του Ήλιου, δηλαδή ο Ήλιος δέχεται μια καθολική κλίση και η περιοχή θα ονομασθεί : Γερμανία. Συνεχίζοντας την πορεία εις τον ιερό πόλο της διέλευσης η περιοχή θα ονομασθεί : Πολωνία, εκ του ιερού πόλου. Κι αφού φθάνουν σ’ ένα τελικό σημείο, όπου η Ευρώπη δεν μπορεί να μετρηθεί άλλο, εκεί τοποθετούν ιερό λίθο ως το καθοριστικό σημείο του Ήλιου και θα ονομασθεί Λιθουανία και η επέκταση της ιερής λα η περιοχή θα ονομαστεί : Λατονία (Λετονία).
Δηλαδή η ιερή άμαξα με τον ταύρο και με την σοφία του εύρους της σκιάς του φωτός καθορίζει σε μια ευθεία γραμμή βορρά-νότου που ξεκινάει από το κέντρο του κόσμου, την ονοματολογία των τόπων. Επειδή πέραν της Λατονίας όπου από εκεί και πέρα στην περιοχή βασιλεύει το σκότος και το άβατον…επειδή η πορεία παραμένει αδιάβατη εξαιτίας του σκότους και του ψυχρού κλίματος και των χιονιών, ο τόπος αυτός ονομάζεται: Σκανδιναβία, ακριβώς από το σκότος της δα (γης) που επικρατεί εκ της διάχυσης του φωτός και του άβατου.
Με παρόμοιο τρόπο ονομάστηκαν και οι υπόλοιπες ονομασίες όπως της : Αραβίας ή Αβαρίας....όπου ονόμαζαν αυτό το μέρος, όπου την εποχή του καλοκαιρινού ηλιοστασίου δεν υπάρχει σκιά, ήτοι ο Ήλιος είναι κάθετος προς τον τόπο. Καλείται Αβαρία....διότι  ο Ήλιος λόγω της ιδιότητος του ως Αβαρής βρίσκεται σε μεγάλο ύψος.
Με λίγα λόγια οι πρώτοι κάτοικοι του πλανήτη Γη για να αποκτήσουν πλήρη γνώση του τόπου κι εφαρμόζοντας το «παν μέτρον άριστον» χρησιμοποιούσαν τους «χρησμούς» που στην ουσία ήταν τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές που καθόριζαν τα σημεία στα οποία έπρεπε να γίνουν τα ιερά. Οι πρώτοι χρησμοί πήραν σάρκα και οστά ξεκινώντας από :
1.            Χρησμός Ταυγετικού Μαντείου Ταυγέτου, τοποθεσία, όνομα, Ιερό βέλος.
2.            Χρησμός Δελφών, τοποθεσία, όνομα, Εύρημα.
3.            Χρησμός Δίον, τοποθεσία, όνομα, Ιερό Βέλος.
4.            Χρησμός Τροίας, τοποθεσία, όνομα, Ιερό Βέλος.
5.            Χρησμός Πυραμίδος Χέοπος, τοποθεσία, όνομα, Ιερό Βέλος.
6.            Χρησμός Σφήγγας, τοποθεσία, όνομα.
7.            Χρησμός Φάρου Αλεξάνδρειας, τοποθεσία, η Σφήγγα…. και ούτω καθ’ εξής.

Επειδή είχα την «τιμή» με τρεις άλλους συνέλληνες....το καλοκαίρι του 2011 να βρίσκομαι εις «ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ»  εις την Ιερή Κορυφή της Γαίας...εις τον Ταύγετο, εις το πρώτο ιερόν σημείον του πλανήτη μας, ίνα συμμετάσχω εις ΙΕΡΗΝ ΠΡΑΞΙΝ…..για το καλό της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…..σας γνωστοποιώ....ότι το διαμέρισμα που ονομάζεται: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ...είναι και το πρώτο κατοικήσιμο ΙΕΡΟΝ μέρος του Πλανήτη μας. Αν έχετε την διακριτική ματιά σας και δείτε από επάνω την Πελοπόννησο...διαπιστώνετε ότι έχει το σχήμα παλάμης..οπότε ερευνώντας τη λέξη βλέπουμε....ότι προέρχεται από το πελο+νήσος, όπου το νήσος έχει καθαρή ετυμολογική έννοια...επειδή ακριβώς περιβρέχεται από θάλασσα. Το πέλοψ (του πέλοπος) προέρχεται από το πέλο+οψ...με την έννοια της όψης. Ήτοι το τμήμα της γης το οποίο προέρχεται από την ετυμολογία παλάμη+όψη (κάτοψη) + νήσος....όπου η παλάμη είναι το ακραίο τμήμα ενός χεριού και η ετυμολογία της στηρίζεται στο ότι το τμήμα αυτό πάλλεται σε αντιδιαστολή προς το υπόλοιπο σώμα και έτσι ονομάζεται : Πελοπόννησος από το πελο-, ήτοι μορφή η κάτοψη παλάμης εν τη θαλάσση που δημιουργεί σχήμα νήσου. Απλά….καθώς κατέβαιναν με το διαστημόπλοιο τους....είδαν ότι….έμοιαζε με παλάμη….τούτο το τμήμα της γης, όπου και προσγειώθηκαν εις την κορυφή του Ταυγέτου....κι έτσι άρχισε η πρώτη αποίκιση του πλανήτη μας....με την πόλη Τρίπολη...που σημαίνει ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ). Η ελεγχόμενη επίσημη επιστήμη σήμερα έχει καταφέρει...μέσω των Σιωνιστών να αναγάγει σε δόγμα...χωρίς αυτό να γίνεται φυσικά αποδεκτό από όλους τους επιστήμνοες και πόσο μάλιστα από εμάς τους Έλληνες που κατέχουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ.....και είμαστε εδώ για να σας την παρουσιάσουμε....ότι τάχα....λένε και γράφουν....ότι ο (Homo Sapiens) μας ήρθε από την Αφρική....όπου έκανε την εμφάνισή του πριν από το 160.000 π.Χ...και το αξοπερίεργο είναι ΑΔΕΛΦΙΑ....ότι ο (Homo Sapiens) ....δεν έχει βιώσει αυτήν την θερμή περίοδο...διότι η άφιξή του συμπίπτει με την πιο ψυχρή περίοδο 60.000 π.Χ. Ο (Sapiens) λοιπόν βιώνει τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας μέχρι και το 18.000 π.Χ. Αυτά ισχύουν εφόσον βέβαια δεχθούμε ότι ο (Sapiens) εμφανίστηκε σε περιτροπικές περιοχές της Γης  (Αφρική),  όπου υπάρχουν πάντα υψηλές θερμοκρασίες. Η περίοδος που παρατηρούνται οι αυξομειώσεις της θερμότητας σε χαμηλά επίπεδα...όπως γνωρίζουμε....λέγεται παγετώδης....από 140.000 μέχρι 20.000 χρόνια πριν από σήμερα, ενώ όταν η μέση θερμοκρασία είναι υψηλή....τότε γίνεται λόγος για μέσο παγετώδεις περιόδους. Έχει λοιπόν αποδειχτεί επιστημονικά ότι εξ αιτίας αυτών των αυξομειώσεων....μεταβαλλόταν διαρκώς η στάθμη της θάλασσας κατά...125-150 μέτρα. Από το....18.000 π.Χ. και μετά αρχίζει να αυξάνεται η θερμοκρασία και γύρω στο...13.000 π.Χ. η αύξηση αυτή γίνεται απότομη.....αφού σε ελάχιστο σχετικά χρόνο αναβαίνει η μέση θερμοκρασία κατά 2° βαθμούς. Οι απότομες αυτές μεταβολές της θερμοκρασίας λοιπόν από το 18.000 π.Χ. και μετά είχαν σαν άμεση συνέπεια την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και την απότομη κατάκλιση των παράκτιων περιοχών...όπου και ο τροφοσυλλέκτης ο (Sapiens). Η άνοδος αυτή...έχει αποδειχτεί ότι ήταν της τάξης των  1-5 ἑκατοστών ανά έτος....που θα πει ΑΔΕΛΦΙΑ.....ότι σε 10 έτη η άνοδος είναι της τάξης των 50 ἑκατοστών και σε 20 έτη της τάξης του 1ενός μέτρου....και μην σας φαίνεται καθόλου μικρή....διότι τα δέλτα των ποταμών αποτελούσαν σαν υδροβιότοποι...σαν τα κύρια σημεία της εγκατάστασης του (Sapiens) εκείνη την περίοδο. Έτσι η άνοδος της θερμοκρασίας επέφερε και την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και παράλληλα την εξάτμιση των υδάτων....με συνέπεια την αύξηση των βροχοπτώσεων. Δηλαδή ο (Sapiens) έβλεπε συνεχώς γύρω του τη γη....να βουλιάζει κάτω από τα πόδια του....!
Οι 6 πρώτοι Ολύμπιοι (θεοί) αποτελούν την 3η γενιά των θεών και ταυτίζονται με τις γεωλογικές μεταβολές που ταυτίζονται......με όσα μας περιγράφει ο Ησίοδος εις την Θεογονία. Εξάλλου η λέξη Ησίοδος....αναλύεται σε Ησι-οδός...!!!
Έστι οι τότε πρόγονοί μας.....αυτοί του Αιγαιακού και του περί Αιγαιακού χώρου.....για 12.000 χρόνια......από 18.000 μέχρι και 6.000 χρόνια ...από σήμερα....έβλεπαν τη γη να βουλιάζει....κάτω από τα πόδια τους....και τον πρώτο θεό που επικαλέστηκαν ήταν ο (θεός) Ποσειδώνας....(ο πρωτότοκος)....! Εξάλλου η τρίαινα του όπως σας έχω γράψει συμβολίζει τα 4 στοιχεία της Γαίας (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ). Επίσης τα επίθετα που προσδιορίζουν τον Ποσειδώνα είναι : πόρθμιος, ίσθμιος, επιλίμνιος......ακριβώς...εξ αιτίας της δυνατότητας του...να δημιουργήσει ισθμούς, πορθμούς, παραλίμνιους οικισμούς.
Ταυτόχρονα παρουσιάζεται....γαιήοχος, σεισίχθιος ο Ποσειδών....διότι ΑΔΕΛΦΙΑ....συνδέεται και με το εσωτερικό της Γης.....που οι τότε σεισμοί λοιπόν από τα έγκατα της γης......ήταν που τρόμαζαν τον άνθρωπο...διότι ήταν φαινόμενα στιγμιαία και ενώ ο (Sapiens)...στερούνταν περιουσιακών στοιχείων....που ενδεχομένως να καταστρέφονταν από τους τότε σεισμούς....ενώ αντίθετα οι πλημμύρες και οι συνεχείς κατακλυσμοί δημιουργούσαν την αίσθηση...ότι η γη βουλιάζει.....γύρω τους και γι’ αυτό...εμφανίστηκε και ο πρωτότοκος (θεός) της θάλασσας...ο Ποσειδών.
Η άνοδος της θερμοκρασίας έλιωσε και τους πάγους εις τις κορυφές των βουνών...οπότε οι ποταμοί έγιναν ορμητικότεροι.....καταστρέφοντας και τα δέλτα των ποταμών.....και τότε εμφανίστηκαν....και οι άλλοι (θεοί) Ποταμοί.....ως τέκνα του Ωκεανού και της Τηθύος.
Μεταξύ του....12.500 π.Χ. και 11.500 π.Χ.....παρατηρείται η θερμοκρασία από ανοδική πορεία να σημειώνει εκ νέου μία πτώση τέτοια ώστε και το κλίμα ν’ αρχίζει να χειροτερεύει....την στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να αναπτύσει μία πιο ομαλή και κοινωνική ζωή. Πολλοί επιστήμονες.....αναφέρονται και θεωρούν σήμερα ότι εκείνη η περίοδος ίσως στάθηκε καθοριστική ...ώστε να γίνει αυτή η μετατροπή του ανθρώπου από τροφοσυλλέκτη...σε γεωργό.....ώστε οι άνθρωποι....να αρχίσουν να παρεμβαίνουν στη φύση ενεργά και μεθοδικά.. Έτσι η γεωγρία ....με τη σειρά της αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα εξέλιξης για νομιμοποίηση της κατοικίας του (Sapiens).....οπότε ΑΔΕΛΦΙΑ....εμφανίστηκε και ...(θεά) Δήμητρα (ΔΗ-ΜΗΤΗΡ....ΓΗ-ΜΗΤΗΡ)...δηλαδή
 (γεωργία).....και συνάμα η (θεά) Εστία....δηλαδή (η μόνιμη κατοικία) και νάσου λοιπόν ξεπροβάλλει και Δίας Ζευς......ως (επίκληση εις τα ουράνια φαινόμενα....που βοηθούσαν την κάθε καλλιέργεια) τσούπ...και η γυναίκα του του Δία...η Ήρα...καθώς και ο Άδης-Πλούτων...(θεός των νεκρών).Όταν ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ...αρπάζει τα σκήπτρα της βασιλείας από τον Ποσειδώνα....διότι οι πλημμύρες περιορίστηκαν σημαντικά...τότε παύει να καταφεύγει και εις την επίκληση του Ποσειδώνα. Έτσι με την σταθεροποίηση των καιρικών συνθηκών οι άνθρωποι είχαν περισσότερο ανάγκη και τους άλλους (θεούς)...που θα τους εξασφάλιζαν μία πιο ομαλή ζωή...στα σημεία εγκατάστασής τους...και σ’ αυτό το χρονικό διάστημα λαμβάνει χώρα η αλλαγή αυτή και στους πολιούχους (θεούς) αργότερα.....σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Όπως γνωρίζουμε ο διεθνής (γκολφ στριμ) είναι ο όρος που χαρακτηρίζει το επιφανειακό θαλάσσιο ρεύμα, γνωστό στους ελληνικούς όρους....σαν ρεύμα του κόλπου. Ξεκινά από τον κόλπο του Μεξικού, ακολουθεί την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά περνώντας στη Νέα Γη, και καταλήγει στην Ισπανία την Αγγλία και την Σκανδιναβία Το θαλάσσιο αυτό ρεύμα του (γκολφ στριμ) δημιουργήθηκε γύρω στο 10.000 π.Χ.και είναι αυτό που έκανε ευνοϊκότερες τις συνθήκες ζωής στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Μεταξύ λοιπόν του...7.000 και....4.000 π.Χ.η θερμοκρασία ΑΔΕΛΦΙΑ....πήρε την μέγιστη τιμή....και τότε δειλά-δειλά ο άνθρωπος....άρχισε να ανεβαίνει προς την Ευρώπη....όπου την ίδια εποχή....με δειλά βήματα άρχισε να εγκαθίσταται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη....κυρίως από την Ελλάδα....και είχαμε και τις οργανωμένες πόλεις π.χ. όπως η Λέρνα το 6.000 π.Χ, το Σέσκλο εις την Θεσσαλία το 6.500 π.Χ......και αξίζει να παρατηρήσουμε και τις μεγάλες  αποκλίσεις των θερμοκρασιών...βάσει των οποίων...κατά το χειμώνα στην δυτική Μεσόγειο είχαμε θερμοκρασίες μεταξύ  7°- 9° βαθμούς Κελσίου......ενώ την ίδια περίοδο στην ανατολική Μεσόγειο...δηλαδή γύρω από τον Αιγυπτιακό χώρο....παρουσιάζονταν θερμοκρασίες γύρω στους  11°-19° βαθμούς.
Τους καλοκαιρινούς μήνες στην δυτική Μεσόγειο είχαμε θερμοκρασίες γύρω στους 13°-15° βαθμούς.....ενώ στον Αιγυπτιακό χώρο η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους  17° έως 25° βαθμούς. Έτσι διαπιστώνουμε λοιπόν.....ότι ο περί Αιγαιακός χώρος....ήταν και ο πιο ιδανικός τόπος.....για περαιτέρω ανάπτυξη πολιτισμού....ώστε ο (Sapiens) να αναπτύξει τον δικό του πολιτσιμό....αφού οι κλιματολογικές συνθήκες του το επέτρεπαν....σε σύγκριση με τα άλλα σημεία του πλανήτη Γη. Έτσι παρατηρείται ότι η πολιτισμική καθυστέρηση του Ευρωπαίου (Sapiens)...σε σχέση με την πολιτισμική ανάπτυξη του προγόνους μας Έλληνα....(Sapiens)  να είναι πολύ μεγάλη...εξ αιτίας της καθυστερημένης  βελτίωσης των καιρικών-κλιματολογικών συνθηκών....στην  κεντρική και βόρεια Ευρώπη....όπου εμφανίζεται πολύ αργότερα στη  Σκανδιναβική μυθολογία....γεγονός που αποδεικνύεται ότι οι Ολύμπιες (θεότητες)....δημιουργήθηκαν το 12.000 χρόνια...περίπου....και είχαν τις καταβολές....τόσο από την πρώτη εποίκηση των προγόνων Ελλήνων...αφού ο ίδιος Ελληνικός Ιερός Τόπος....σφίζει από τους περισσότερους ενεργειακούς χώρους εις την Γαία....με αποκορύφωμα....το νησί Δήλος....όπου έχουμε και τη μεγαλύτερη θέαση ηλιοφάνειας παγκοσμίως....κι ενώ λοιπόν....αναγεννήθηκαν και πάλι οι (θεότητες) εις τον Όλυμπο.... πήγαν και κατοίκησαν εις την περιοχή του Ολύμπου....γύρω στο  7.000π.Χ. χρόνια και αυτό συνέβη διότι ακριβώς δημιουργήθηκαν....σε μια τέτοια εποχή όπου το υψηλότερο όρος της Ελλάδας ήταν σκεπασμένο με πολλά χιόνια.....πολύ χαμηλότερα από ότι σήμερα.....οπότε ΑΔΕΛΦΙΑ.....θα ήταν αδύνατον για τους τότε ανθρώπους καν να το προσσεγγίσουν. Κι αφού αργότερα...έλιωσαν οι πάγοι.....οι άνθρωποι κατάφεραν να προσσεγγίσουν τους πρόποδες του Ολύμπου...οπότε και τοποθέτησαν εκεί ψηλά τα «ανάκτορα» των Θεών....ως το δεύτερο πιο σημαντικό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ.....εις τον πλανήτη....όπως τον είχαν χαρτογραφήσει οι πρωτοπόροι....΄Έλληνες των άστρων...του ΣΕΙΡΙΟΥ....και πάνω στις διακριτές γραμμές του σημερινού Ολύμπου...μας κάνει εντύπωση....ότι κατά πρόσωπο βλέποντας τον Όλυμπο....από την πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου και ανεβαίνοντας....βλέπουμε να ξεπροβάλλει το πρόσωπο του Δία....ενώ από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης καθώς πλησιάζουμε εις τον Όλυμπο....και πάλι...με κατεύθυνση προς τον Όλυμπο....να ξεπροβάλλει εις τις κορυφογραμμμές το πρόσωπο του Δία...αριστερά....και δεξιά της Ήρας....όπου στη μέση είναι η ΠΥΡΑΜΙΣ....του Ολύμπου....με τη σημερινή κατά την ονομασία των χριστιανών πρ. Ηλίας....που είναι Δίαυλος....της Ουράνιας Επιθυμίας.....σε υψόμετρο 2.787μέτρα...ενώ φυσικά υπάρχουν κι άλλες κορυφές όπως ο Μύτικας σε υψόμετρο 2918 μέτρα....Δίαλους Αιωνιότητας....καθώς και η κορυφή Σκολίον....υψόμετρο...2904 μέτρα...Δίαυλος Δημιουργίας...αλλά και όλος ο Όλυμπος είναι κάθε του κομμάτι....και μια ΕΜΠΕΙΡΙΑ....που οφείλεται να την ζήσετε ΑΔΕΛΦΙΑ...!!!
Από αυτά και μόνον λοιπόν...μπορούμε να κατανοήσουμε....αν έχουμε διάθεση φυσικά...ότι ο ( Homo Sapiens) ….έζησε....αυτές τις πειβαλλοντικές συνθήκες....με τους μύθους....εις την κατοίκηση του Ολύμπου....όπου οι (Θεοί) ...ήταν μέσα στο DNA τους...ως κληρονομιά. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι έιμαστε ξεχωριστοί και ο περιούσιος λαός...διότι εις τον πλανήτη Γη.....όλοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες και πιθανότητες να αφυπνιστούν/ενεργοποιηθούν....έχοντας το (δικαίωμα) της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ...για να αποφασίζουμε το τι θέλουμε ακριβώς....να την κάνουμε την ζωή μας....και κατ’ επέκταση την Ψυχή μας.
Επειδή όμως....οι Ολύμπιοι (θεοί) είναι «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν»....με εμάς τους...Έλληνες....οι έχοντες...την ελληνικήν ρίζα....γονιδιακή....αλλά και τη διάθεση της ελληνικής παιδείας....κι αφού όλα ξεκίνησαν εις τη Γαία...από τον ευλογημένο τούτο τόπο που λέγεται ΕΛΛΑΣ....όπου διαχρονικά παραμένει το λίκνο της Οικουμένης....αξίζουμε ασφαλώς καλύτερης ενημέρωσης και σωστής πληροφόρησης...διότι η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο.....διότι κάποιες άλλες φυλές....που ήρθαν αργότερα και κατοίκησαν τη Γαία....βλέπετε με τους απογόνους τους....τα πόσα εμπόδια μας έβαζαν ή συνεχίζουν να βάζουν και μάλιστα πιο έντονα τα τελευταία χρόνια...και γι’ αυτό «χτυπάνε» αλύπητα τη χώρα μας...αν το πήρατε πλέον χαμπάρι...τον πραγματικό λόγο.....!
Η αλήθεια....των ανωτέρω επισημάνσεων....είναι διαχρονική....εις τους απειραρίθμως μελλοντικούς κύκλους των Τελεών Ενιαυτών....και όπως μας αναφέρει ο Πλάτων...εις τον «Τίμαιον 22 α,β,γ»....όπου εις διάλογον με τον Αιγύπτιο ιερέα της Σαίδος....που είπε ότι ....: «λόγω των καταστροφών....οι Έλληνες να μην γνωρίζουν τίποτα από παλιά....και να θυμούνται μόνον ένα κατακλυσμό....ενώ ήταν πολλοί...αφού οι ίδιοι....είναι οι συνεχιστές της ιστορίας και του ένδοξου παρελθόντος...»...όπου φυσικά ΑΔΕΛΦΙΑ....μιλάμε για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ....της προκατακλυσμαίας περιόδου....που εχάθει...με τη γνώση να ανήκει φυσικά εις τους Έλληνες ιερείς....που ήταν γνώστες των επιστημών .....κι αργότερα οι ιερείς της Αιγύπτου τις οικοιοποιήθηκαν. Οι πρόγονοί μας.....απλά με τα αρχαιολογικά μας μνημεία.....μας παρέδωσαν πληροφορίες.....και γνώσεις....που και ακόμη και σήμερα....είναι καλά κρυμμένες.....έτοιμες να βγούνε.... εις το ΦΩΣ....της δημοσιότητας.
Σκοπός μας είναι σήμερον....να βρούμε το νήμα της Σκέψης (μίτος της Αριάδνης) ...ακολουθώντας τις λαβυρινθώδεις διαδάλους...μέσω της Φιλοσοφίας και της Αστρονομίας ....ώστε να συλλάβουμε τη κρυμμένη γνώση ....όπου θα φέρει εις το φως...την πλήρη ΑΛΗΘΕΙΑ.
Στόχος μας δεν έιναι η απόδειξη της μουσειακής γνώσης....αλλά χάριν των ενδόξων ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ μας.....να φέρουμε εις την επιφάνεια....τα απόλυτα αναγκαία....διανύοντας την περίοδο του Υδροχόου.....σ’ ένα παγκόσμιο συμπαντικό ρυθμό...αρμονίας.ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ....ΑΔΕΛΦΙΑ. ΕΥΧΟΜΑΙ  Ο ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ....ΝΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΗΣΕΙ...ΤΗΝ ΚΑΡ-ΔΙΑ ΣΑΣ.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου